Innkalling til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur

Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur 16. september
2024 kl.16.30 på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, Jessheim.

Les årsmeldingen her: Årsmelding 2023-2024

Årsmøtet arrangeres under Fagdager 2024

16. – 18. september

2024 Lillestrøm program