Fagstoff

Planlegging og drift av gravplasser krever en innsikt i lover og regler. Vi har derfor lagt ut linker til Gravferdsloven med forskrifter, samt en oversikt over vår bøker og hefter til hjelp i arbeidet.

I spalten «Spør meg» i bladet GRAVPLASSEN har gravplassrådgiveren belyst spørsmål med henblikk på lovforståelse og saksbehandling. Dette stoffet er nå kategorisert og lagt ut under menypunktet «Spørsmål og svar». Vi håper dette kan være til nytte og hjelp for flere!