Fagstoff

Planlegging og drift av kirkegårder krever en innsikt i lover og regler. Vi har derfor lagt ut linker til gravferdsloven med forskrifter, samt en oversikt over vår bøker og hefter til hjelp i arbeidet.

I spalten «Fra kirkegårdskonsulentens journal» i bladet KIRKEGÅRDEN har kirkegårdskonsulenten i årenes løp belyst mange spørsmål med henblikk på lovforståelse og saksbehandling. Dette stoffet er nå kategorisert og lagt ut under menypunktet «Spørsmål og svar». Vi håper dette kan være til nytte og hjelp for flere!