Bergen 2021

Bilder fra kurs i administrasjon av gravplasser i Bergen 26.-28. oktober