Gjøvik 2022

Bilder fra fagdager for krematorier i Gjøvik, 29. og 30. november