Møllendal krematorium i Bergen

Bildene er både fra krematorium og kapell