Aktuelt

Kart over Finland, med Tampere avmerket

Nordisk kongress i Finland i september

Hvert 4. år er det nordisk kongress, i år i Tampere 14.-16. september. Se mer info og program på kongressens nettside Tittel: Kyrkogården som kulturarvsbärare i en ny tid Det enkleste er å ta fly til Helsinki, og fra Helsinki til Tampere går det både tog og buss.  

Les mer »

Nye rapporter

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om «Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden». Den er nå klar og kan leses her.

Les mer »

Rapport om kremasjon av implantater

I følge Gravplassforskriften §33 , skal hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende implantat være operert ut av kroppen før kremasjon finner sted. Vestfold krematorium fikk i oppdrag av Barne‐ og Familiedepartementet å gjennomføre prosjektet Kremasjon av hjertestimulatorer – implantat med elektroniske komponenter. Så hva ble konklusjonen av testene? Les hele rapporten: Resultat «Kremasjon av hjertestimlatorer -implantat med…

Les mer »

Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:   Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter,…

Les mer »