Aktuelt

Bli med på årets fagdager!

I år er fagdagene lagt til Lillestrøm 16.-18. september. Lillestrøm er på mange måter en foregangsforvaltning når det gjelder miljø og avfallshåndtering. Vi ser fram til å møtes! Les mer og meld deg på her   Hovedtema i år er: GRAVPLASS I EN NY TID Programmet: Mandag 16. september 11.00        Velkommen til fagdagene 11.15        Innledning…

Les mer »

Innkalling til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur

Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur 16. september 2024 kl.16.30 på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, Jessheim. Les årsmeldingen her: Årsmelding 2023-2024 Årsmøtet arrangeres under Fagdager 2024 16. – 18. september 2024 Lillestrøm program

Les mer »

Nordisk kongress 2025 i Stockholm

Hvert 4. år* arrangeres det en nordisk kongress i vår samarbeidsforening NFKK. Neste kongress blir da i 2025 i Stockholm 17.-19. september. Hold av datoen! *Bortsett fra den forrige i Finland som skulle vært arrangert i 2021, men måtte utsettes til 2022 pga korona. Derfor ble det denne gangen bare tre år mellom konferansene. 

Les mer »

Daglig leder i Gravplassforeningen

Søknadsfristen for stillingen er nå ute, og det kom inn hele 24 søknader. Vi er veldig takknemlige for at så mange høyt kvalifiserte personer fant denne stillingen som interessant! Arbeidet har nå startet med å vurdere kandidatene.

Les mer »

Nytt blad er ute!

Les fagbladet GRAVPLASSEN nr. 4-2023, med tema: Har du ikke fått bladet? Les det på bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no – Presentasjon av studentoppgave om Moss kirkegård – Kommentar fra Bjarne Kjeldsen: Ikke helt totalt beredt totalberedskap? – Grønn Galla og FAGUS 20 år – Portrett av Espen Aleksander Brunstad, Alfaset krematorium: Å følge rørene – Veiledning…

Les mer »

Vinner av årets beste 2023: Livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg er kåret som vinner i vår årlige konkurranse om “Årets beste”. Kåringen ble gjort 7. september på årets fagdager i Tromsø. Se opptak av overrekkelsen her Det var fem innsendte bidrag, og alle ble presentert på fagdagene. Og her er juryens vurdering og presentasjon av konkurransens kriterier, bidragene og vinner.  

Les mer »

Jordrapport

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2. Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» engasjerte NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.

Les mer »

Bli med i konkurransen om “Årets beste”. Tema i 2024: Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

-Avfallshåndtering, gjenbruk og sirkulærøkonomi i samsvar med FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon – etterstrebe avfallshåndtering i samsvar med avfallsforskriften 1.januar 2023 som omfatter gravplassmyndigheten sitt ansvar. Generelle kriterier: ✓ Heve kvaliteten for besøkende og ansatte på gravplasser ✓ Vise endringsvilje for gravplasskultur og forvaltning ✓ Være bærekraftig ✓ Være forankret i egen virksomhet…

Les mer »

Kremasjonsstatistikk for 2023

Etter to år med en kremasjonsprosent  46 %, gikk den i 2022 opp til 47,9 %. For 2023 er den gått ytterligere opp, og viser nå 49 % kremasjonsandel i Norge. Kremasjonsstatistikk 2023 Hovedtall Kremasjonsstatistikk 2023 Kommuner med krematorium Kremasjonsstatistikk 2023 Kommuner  

Les mer »

Rapporter om kremasjon

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om “Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden”. Den er nå klar og kan leses her.

Les mer »