Aktuelt

Daglig leder

Vi gjør stillingen som rådgiver om til daglig leder for Gravplassforeningen. Dette vil være en selvstendig stilling der du får anledning til å gjøre en forskjell i gravferdssektoren i Norge. Du vil få en sentral rolle i å utvikle foreningen, og et nært samarbeid med sentrale aktører i sektoren. Deltakelse i styrer, råd og utvalg…

Les mer »

Nytt blad er ute!

Les fagbladet GRAVPLASSEN nr. 4-2023, med tema: Har du ikke fått bladet? Les det på bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no – Presentasjon av studentoppgave om Moss kirkegård – Kommentar fra Bjarne Kjeldsen: Ikke helt totalt beredt totalberedskap? – Grønn Galla og FAGUS 20 år – Portrett av Espen Aleksander Brunstad, Alfaset krematorium: Å følge rørene – Veiledning…

Les mer »

Vinner av årets beste 2023: Livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg er kåret som vinner i vår årlige konkurranse om “Årets beste”. Kåringen ble gjort 7. september på årets fagdager i Tromsø. Se opptak av overrekkelsen her Det var fem innsendte bidrag, og alle ble presentert på fagdagene. Og her er juryens vurdering og presentasjon av konkurransens kriterier, bidragene og vinner.  

Les mer »

Jordrapport

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2. Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» engasjerte NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.

Les mer »

Bli med i konkurransen om “Årets beste”. Tema i 2024: Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

-Avfallshåndtering, gjenbruk og sirkulærøkonomi i samsvar med FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon – etterstrebe avfallshåndtering i samsvar med avfallsforskriften 1.januar 2023 som omfatter gravplassmyndigheten sitt ansvar. Generelle kriterier: ✓ Heve kvaliteten for besøkende og ansatte på gravplasser ✓ Vise endringsvilje for gravplasskultur og forvaltning ✓ Være bærekraftig ✓ Være forankret i egen virksomhet…

Les mer »

Rapporter om kremasjon

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om “Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden”. Den er nå klar og kan leses her.

Les mer »