Krematorienettverket

Norsk forening for gravplasskultur har opprettet en egen gruppe som skal jobbe med krematoriesaker. Gruppa består av:

  • Petter Geirulf Norberg, Avdelingsleder, kirkebygg og gravplass, Arendal KF
  • Kaia Gunby Berger, avdelingsleder, Bærum
  • Heine Solstrand, arbeidsleder, Bergen (Akasia,)
  • Jørgen Forøy, Krematoriums- og gravlundssjef, Tromsø (inntrer fra høsten 2020)
  • Maren Rønning, rådgiver i Norsk forening for gravplasskultur, er sekretær for Krematorienettverket
  • I tillegg møter gravplassrådgiver Åse Skrøvset.

Krematorienettverket håper at de som jobber i krematorium eller har ansvar for drift av krematorium, vil bruke nettverket til å finne informasjon og å komme med innspill om alt som har med kremasjon og kremering å gjøre. Krematorienettverkets mandat pr 5.5.2015

Kontaktinfo:

Navn Telefon epost
Petter Geirulf Norberg 913 51 084 [email protected]
Kaia Gunby Berger 67 50 40 50 [email protected]
Heine Solstrand   [email protected] 
Jørgen Forøy 975 31 330 [email protected]
Maren Rønning (sekr.).. 958 39 968 [email protected]