Krematorienettverket

Norsk forening for kirkegårdskultur har opprettet en egen gruppe som skal jobbe med krematoriesaker. Gruppa består av:

  • Ola Asp, daglig leder ved Vestfold krematorium
  • Per Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger
  • Knut Ivar Paulsen, krematorieleder i Trondheim
  • Gete Brøndelsbo, seksjonsleder i Gravferdsetaten i Oslo
  • Eirik Stople, rådgiver i Norsk forening for gravplasskultur, er sekretær for Krematorienettverket

Krematorienettverket håper at de som jobber i krematorium eller har ansvar for drift av krematorium, vil bruke nettverket til å finne informasjon og å komme med innspill om alt som har med kremasjon og kremering å gjøre.

Kontaktinfo:

Navn Telefon epost
Ola Asp (leder) 918 68 249 ola.asp@vk-iks.no
Per Øyvind Skrede 51 84 04 10 pos@stavanger.kommune.no
Knut Ivar Paulsen 456 19 816 knut.ivar.paulsen@kirken.trondheim.no
Gete Brøndelsbo 917 30 858 anne-m.brondelsbo@gfe.oslo.kommune.no
Eirik Stople (sekretær) 977 58 397 eirik.stople@gravplasskultur.no

 

Krematorieforum

I tillegg er det opprettet et Krematorieforum, der man kan diskutere og møte kollegaer.
Les mer om Krematorieforumet, og logg deg inn her,
søknad om adgang til Krematorieforumet finner du her