Krematorienettverket

Norsk forening for gravplasskultur har opprettet en egen gruppe som skal jobbe med krematoriesaker. Gruppa består av:

  • Per Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger
  • Ola Asp, daglig leder ved Vestfold krematorium
  • Marianne Brattsveen, leder/kirketjener og krematør,  Gjøvik KF 
  • Petter Geirulf Norberg, Avdelingsleder, kirkebygg og gravplass, Arendal KF
  • Eirik Stople, rådgiver i Norsk forening for gravplasskultur, er sekretær for Krematorienettverket

Krematorienettverket håper at de som jobber i krematorium eller har ansvar for drift av krematorium, vil bruke nettverket til å finne informasjon og å komme med innspill om alt som har med kremasjon og kremering å gjøre. Krematorienettverkets mandat

Kontaktinfo:

Navn Telefon epost
Per Øyvind Skrede (leder) 901 37 732 [email protected]
Ola Asp   918 68 249 [email protected]
Marianne Brattsveen 458 76 228 [email protected]
Petter Geirulf Norberg 913 51 084 [email protected]
Eirik Stople (sekretær).. 976 06 969 [email protected]