Fagdager 2020

8. – 10. september 2020 i Molde

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

Dato: 8. – 10. september 2020 i Molde
Sted: Scandic Seilet Hotell, Gideonveien 2, Molde
Påmelding: Påmelding her   Frist: 26. juni (for billigste deltageravgift)
Møteavgift: Kr 2.265 for medlemmer, kr 3.020 for ikke-medlemmer
NB: Etter 26 juni er møteavgiften kr 2.640/3.520
Program Kommer!
HOTELL:  
 -dagpakke: Kr 1.350 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 510 pr. pers.
-overnatting: Kr 4.495 for enkeltrom m/full pensjon  
Kr 3.870 pr pers i dobbeltrom m/full pensjon
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr. 1.175, dobbeltrom kr 780 pp m/frokost
Tema: Nye muligheter på gamle gravplasser 
Innledning med eksempler på nye muligheter på gamle gravplasser * Etablering av navna minnelund * Gravminnet som møbel/gravminnets betydning for gravplassen * Prosjekt sikring av gravminner * Ordning for gjenbruk av gravminner * Grøntanlegget og biologisk mangfold * Brukervennlig gravplass * Prosjekt egnet jord til kistegraver * Når er det greit å gjenbruke kistegrav? * Presentasjon av ny veileder fra Gravplassrådgiveren * Spørretime med Gravplassrådgiveren * Utdeling av pris til «Årets beste» * Befaring til Røbekk, Tøndergård og Nedre gravplasser.

For utstillerePåmelding for utstillere

Scandic Seilet Hotell