København 2017

Den niende nordiske kongressen ble arrangert i 

København 6. – 8. september 2017

 .

.

Med et interessant program og hele 489 deltakere må kongressen sies å være vellykket!

Bilder fra kongressen er lagt ut her.

Foredragene er lagt ut her

 

 

Fra åpningen av nordisk kongress 2017 i København

Nordisk kongress i Oslo i 2013: Formann i NFKK Klaus Frederiksen takker arrangementetskomiteen, og ønsker velkommen til neste kongress i København i 2017.

Nordisk kongress arrangeres hvert 4. år.