Støtte

Kremasjonsstiftelsen kan gi støtte til gode ideer til å sette kremasjon på dagsorden

Har du en god ide?

Norsk Kremasjonsstiftelse ønsker å støtte tiltak som kan bidra til å sette kremasjon som gravferdsform på dagsorden.

Flere typer prosjekter kan være aktuelle – alt fra estetiske tiltak på kirkegården til ulike former for relevant kunnskapsutvikling.

Forutsetningen for å få støtte er at tiltaket kan inspirere andre eller bedre til å synliggjøre de positive effektene Norsk Kremasjonsstiftelse mener en økt kremasjonsprosent vil kunne gi.

Søknad om støtte

Søknad kan sendes på e-post til: [email protected]

Eller pr post til:
Norsk Kremasjonsstiftelse
c/o Norsk forening for gravplasskultur
Krokenveien 1661
3760 Neslandsvatn

Søknader vil bli behandlet fortløpende av styret.