Støtte

Har du en god ide?

Norsk Kremasjonsstiftelse ønsker å støtte tiltak som kan bidra til å sette kremasjon som gravferdsform på dagsorden.

Flere typer prosjekter kan være aktuelle – alt fra estetiske tiltak på kirkegården til ulike former for relevant kunnskapsutvikling.

Forutsetningen for å få støtte er at tiltaket kan inspirere andre eller bedre til å synliggjøre de positive effektene Norsk Kremasjonsstiftelse mener en økt kremasjonsprosent vil kunne gi.

Mer informasjon gis av sekretær for Kremasjonsstiftelsen Maren Rønning, tlf. 958 39 968

Søknad om støtte

Søknad kan sendes på e-post til: [email protected]

Eller pr post til:
Norsk Kremasjonsstiftelse
c/o Norsk forening for gravplasskultur
Krokenveien 1661
3760 Neslandsvatn

Søknader vil bli behandlet fortløpende av styret.