Krematoriefagdager i Trondheim


Fagdager for krematorier

30. november – 1. desember 2023

Tema: Krematoriestruktur og kapasitet
– hvordan løse dagens og fremtidens utfordringer

 

Torsdag 30. november  

Kl. 09.30-10.00      Registrering

Kl. 10.00-10.15      Velkommen!

KAPASITET, KREMATORIESTRUKTUR OG UTBEDRING

Kl. 10.15-10.45
Organisasjonsform, økonomi og energibruk
v/Ola Asp, rådgiver, Vestfold krematorium

Kl. 10.45-11.15
Metodeavklaring og kapasitet – utredningsprosjekt i Trondheim
v/Arild Haugene, seniorrådgiver, Sweco

Kl. 11.30-12.05
Nytt krematorium i Skövde
Presentasjon av prosjekt med 2 el-ovner og seremonirom på krematoriet
v/Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef Skövde Kyrkogårdsförvaltning og  Svante Jildenhed, prosjektleder Skövde krematorium 

Kl. 12.05-12.15
Presentasjon av utstillere

Kl. 12.30-13.00
Vestfold krematorium er først ute i Norge med elektrisk ovn – Hva kan vi lære      av anskaffelsesprosessen?
v/Monika Holm Svinsholt, daglig leder, Vestfold krematorium

Kl. 13.00-14.00      Lunsj

Kl. 14.00-14.40
Erfaringer fra Rhein-taunus-krematorium i Tyskland
Familieeid krematorium med 30 000 årlige kremasjoner
v/Judith Könsgen

Kl. 14.55-15.50
Gruppearbeid
Hvordan skal krematoriet imøtekomme ulike ønsker og forventninger hos etterlatte. Presentasjon av spørreundersøkelse.
Kommentarer v/ Alasdair McLellan, rådgiver, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Kl. 15.50-15.55
Presentasjon av befaringen

Kl. 16.00-17.45
Befaring til Moholt krematorium

Kl. 19.30   Middag på hotellet

 

Fredag 1. desember

Kl. 08.30-09.00
HMS for krematoriet
v/Åse Dalseth Austigård, yrkeshygieniker, Arbeidsmiljøenheten Trondheim kommune

Kl. 09.00-10.15
Presentasjoner fra ovnsleverandørene

STANDARDISERING OG RUTINER

Kl. 10.45-11.15
Status for digital gravferdsmelding
Ola Asp, prosjektleder Digital gravferdsmelding

 Kl. 11.15-11.30
Nytt i regelverket. Hvordan få med seg regelendringer
v/Maren Rønning, rådgiver Gravplassforeningen

Kl. 11.30-12.30      Lunsj

Kl. 12.30-12.45
Hygiene, smittefare og merking av kister – Rutiner hos begravelsesbyråene
v/Lars Svanholm, Svanholm & Vigdal gravferd

Kl. 12.45-13.00
Urner som blir stående lenger enn 6 mnd. på krematoriet
Hvem har ansvaret. Rutiner.
v/Bjørn Hemli, assisterende seksjonsleder, Alfaset krematorium                          

Kl. 13.15-14.00
Gruppearbeid
Etiske retningslinjer for krematorievirksomheten

Kl. 14.00-14.15
Oppsummering og vel hjem

 

Deltagere

1 Espen Eskeland Arkitekt, krematorieteknisk rådgiver Arkitektene AS
2 Ingrid Gabrielsen Arkitekt og partner Arkitektene AS
3 Kjersti Os Mathisen Daglig leder og partner Arkitektene AS
4 Inghild Hareide Hansen Gravplassjef Bergen kirkelige fellesråd
5 Anne Bjordal Jønsson leder Gravplassmyndigheten Bergen kirkelige fellesråd
6 Benny Heggheim Krematør Bergen, Akasia kirke og gravplass as
7 Rune de Lange Krematør Bergen, Akasia kirke og gravplass as
8 Ingebrigt Norbakken Drifts- og forvaltningssjef Bergen, Akasia kirke og gravplass as
9 Bent Mittet Opdahl Krematør Bergen, Akasia kirke og gravplass as
10 Viggo Sæthre Krematør Bodø kirkelige fellesråd
11 Friedrich Schütz BÜRGE-FISCHER AG
12 Lars Arnevig Driftsleder Bærum kommune
13 Karin Eriksson Fagkonsulent Bærum kommune
14 Obrad Rasic Fagarbeider/Krematør Bærum kommune
15 Jørn Øverby Fagarbeider/krematør Bærum kommune
16 Judith Könsgen Deutsche Friedhofs Gesellschaft
17 Øyvind Kirkerud Krematør Drammen kirkelige fellesråd
18 Tormod Lystrup Krematør Drammen kirkelige fellesråd
19 Freddy Myrvold Driftsleder Drammen kirkelige fellesråd
20 Bjarne Kjeldsen Rådgiver Fagforbundet
21 Carsten Furuseth Spesialrådgiver Hovedorganisasjonen KA
22 Joachim Kreutzer Board of Director, Sjond IFZW GmbH & Co. KG
23 Rannveig Søndergaard Holm Universitetslektor Institutt for landskapsarkitektur, NMBU Ås
24 Yngve Nilsen Kirketjener Kongsvinger kirkelige fellesråd
25 Thor Kristian Ringsbu Kirkeverge Kongsvinger kirkelige fellesråd
26 Espen Brunstad arbeidsleder Krematorienettverket/Gravplassetaten i Oslo
27 Maren Rønning Rådgiver Krematorienettverket/Norsk forening for gravplasskultur
28 Jørgen Forøy Krematoriums- og gravlundssjef Krematorienettverket/Tromsø
29 Monika Holm Svinsholt Daglig leder Krematorienettverket/Vestfold Krematorium
30 Atle Larsen Fagarbeider Kristiansund kirkelige fellesråd
31 Svein Arne Wiik Arbeidsleder Kristiansund kirkelige fellesråd
32 Cato Fjærestrand Krematør Lillestrøm kirkelige fellesråd
33 Tore Ivar Rahm Driftsleder Lillestrøm kirkelige fellesråd
34 Harald Ringstad Avdelingsleder bygg og anlegg Lillestrøm kirkelige fellesråd
35 Trond Østnes Krematør Lillestrøm kirkelige fellesråd
36 Göran Holmgren Specialist ugnsteknik Mitab i Forsbacka AB
37 Synnøve Haugstad Sira Kontor- og kursleder Norsk forening for gravplasskultur
38 Johannes Sørhaug Styreleder Norsk forening for gravplasskultur
39 Jesper Brøndberg Konsulent Oslo, Gravplassetaten
40 Anne Brøndelsbo Seksjonsleder Oslo, Gravplassetaten
41 Elvis Fazlic Driftstekniker Oslo, Gravplassetaten
42 Tom Gill Driftstekniker Oslo, Gravplassetaten
43 Bjørn Hemli Ass. seksjonsleder Oslo, Gravplassetaten
44 Sten Egon Haueng Avdelingsleder kirkegård Rana kirkelige fellesråd
45 Ine Kristin Risvik Kirkeverge Rana kirkelige fellesråd
46 Knut Heimdal krematør/kirketjener Ringerike kirkelige fellesråd
47 Ingvild Steen Kirketjener / krematør Ringerike kirkelige fellesråd
48 Kjersti Søberg Assisterende kirkeverge Ringerike kirkelige fellesråd
49 John Arne Langen Krematør Røros Kirkelige Fellesråd
50 Helge Tørresvold Krematør Røros Kirkelige Fellesråd
51 Alasdair McLellan Rådgiver Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
52 Vidar Berg Fagarbeider Sarpsborg Kirkelige Fellesråd
53 Henrik Biørnstad Kirkeverge Sarpsborg kirkelige fellesråd
54 Thomas Andersen Krematorieansvarlig Skien kirkelige fellesråd
55 Åste Kristin Storåslid Gravplassarbeider Skien kirkelige fellesråd
56 Svante Jildenhed Projektledare Skövde Kyrkogårdsförvaltning
57 Niclas Sjöberg Kyrkogårdschef Skövde Kyrkogårdsförvaltning
58 Hege Alice Granøe Fagsjef gravplass Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
59 Markus S. Bjørvik Driftsleder Stavanger kirkelige fellesråd
60 Mari Varhaug Konstituert gravplassjef Stavanger kirkelige fellesråd
61 Per Ivar Nicolaisen Driftsleder gravplgssforvaltning Steinkjer kirkelige fellesråd
62 Thordur Thorhallsson Krematør/Gravplassarbeider Steinkjer kirkelige fellesråd
63 Lars Svanholm Daglig leder Svanholm & Vigdal gravferd
64 Arild Haugene Seniorrådgiver Sweco
65 Gunnar Hansen Avdelingsleder Trondheim kirkelige fellesråd
66 Trygve Jensen Seniorkonsulent Trondheim kirkelige fellesråd
67 Tor Harald Johnsen Leder Moholt Krematorium Trondheim kirkelige fellesråd
68 Frank Langmo Krematør Trondheim kirkelige fellesråd
69 Kjell Inge Nordgård Kirkeverge Trondheim kirkelige fellesråd
70 Arve Schanke Krematør Moholt krematorium Trondheim kirkelige fellesråd
71 Kristian Svardal Prosjektleder bygg og eiendom Trondheim kirkelige fellesråd
72 Ove Sørtømme Krematør Trondheim kirkelige fellesråd
73 Karin Helmine Åsmo Krematør Trondheim kirkelige fellesråd
74 Åse Dalseth Austigard Yrkeshygieniker SYH/ siv.ing. kjemi Trondheim kommune, arbeidsmiljøenheten
75 Ola Asp Rådgiver Vestfold Krematorium
76 Svein Jakobsen Fagarbeider Vestfold Krematorium
77 Beathe Beatrice Olafsen Fagarbeider Vestfold Krematorium

Utstillere

78 Helge Granly Daglig leder Bentzen as
79 Runar Frømyhr CEO Ecograve Operations AS
80 Torsten Myrvold Koordinator Fønix miljø AS
81 Birgitta Østern Koordinator Fønix miljø AS
82 Jarle Høeg Daglig leder Konwi
83 Arild Sørlie Key Account Manager LOG AS
84 Wenche Brennbakk Markedssjef Nemko Norlab AS
85 Lone Grønbech Salgssjef Nemko Norlab AS
86 Per-Inge Engan Kvalitet- og utviklingsdirektør Retura trv
87 Marius Vangen Sikkerhetsrådgiver Retura trv
88 Sven van Dijkman Sales Representative Orthometals
89 Jan-Willem Gabriëls Director Orthometals