NML-foredrag

Åse Skrøvset:

Hva er navnet minnelund

Hvilke godkjenninger må være på plass før en navnet minnelund kan etableres?

Inghild Hareide Hansen:

Hvordan forvalte og drifte en navnet minnelund?

Prosessen med prosjektering, anskaffelse og bygging av navnet minnelund