Vil du bli medlem?

Vi vil gjerne bli flere - gravplassen er viktig i samfunnet!

Hva du får med med medlemskap i gravplassforeningen:

  • Sektorens eneste fagblad, tilsendt 4 ganger pr år
  • Nye rapporter og hefter sendes ut gratis med bladet
  • Nyhetsbrev hver 14. dag med nytt innen gravplassektoren
  • 25% rabatt på Gravplassforeningens kurs og fagdager
  • Flere adresser på forvaltningers medlemskap
  • Gratis bruker på fagbladet-gravplassen.no for alle medlemmer og ansatte i medlemsorganisasjoner

Medlemsgrupper

Vi ønsker alle typer medlemmer! Både dem som har ansvar for gravplassen og drifter den, planleggere, og dem som er interessert i den historie og kultur som gravplassene representerer.

Vi har flere typer medlemskap, alle inkluderer fagbladet Gravplassen samt bruker på bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no. Kanskje ett av dem kunne passe deg? Meld deg inn her  (eller bruk skjemaet nederst på sida)

  1. Personlige medlemmer
  2. Selskap, råd og organisasjoner
  3. Kirkelig fellesråd og kommuner

Medlemskontingent for 2023

MedlemsgrupperKr
Personlig medlemskap382
Selskap, råd og organisasjoner1 169

Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall

InnbyggertallKr
Inntil 2 0001 202
2 - 5 0001 858
5 - 10 0002 185
10 - 25 0004 371
25 - 50 0006 556
50 - 100 0008 742
100 - 200 00015 298
Over 200 00016 391

Tillegg for medlemmer med krematorium:

Kategori II kr 1 366, kategori I kr 2 732