Vil du bli medlem?

Vi vil gjerne bli flere - gravplassen er viktig i samfunnet!

Hva du får med med medlemskap i gravplassforeningen:

  • Sektorens eneste fagblad, tilsendt 4 ganger pr år
  • Nye rapporter og hefter sendes ut gratis med bladet
  • Nyhetsbrev hver 14. dag med nytt innen gravplassektoren
  • 25% rabatt på Gravplassforeningens kurs og fagdager
  • Flere adresser på forvaltningers medlemskap
  • Gratis stillingsannonser på gravplassen.no for forvaltninger

Medlemsgrupper

Vi ønsker alle typer medlemmer! Både dem som har ansvar for gravplassen og drifter den, planleggere, og dem som er interessert i den historie og kultur som gravplassene representerer.

Vi har flere typer medlemskap, alle inkluderer fagtidsskriftet Gravplassen. Kanskje ett av dem kunne passe deg? Meld deg inn her  (eller bruk skjemaet nederst på sida)

  1. Personlige medlemmer
  2. Selskap, råd og organisasjoner
  3. Kirkelig fellesråd og kommuner

Medlemskontingent for 2022

MedlemsgrupperKr
Personlig medlemskap371
Selskap, råd og organisasjoner1 135

Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall

InnbyggertallKr
Inntil 2 0001 167
2 - 5 0001 804
5 - 10 0002 122
10 - 25 0004 244
25 - 50 0006 365
50 - 100 0008 487
100 - 200 00014 853
Over 200 00015 914

Tillegg for medlemmer med krematorium:

Kategori II kr 1 326, kategori I kr 2 652