Vil du bli medlem?

Vi vil gjerne bli flere - gravplassen er viktig i samfunnet!

Hva du får med med medlemskap i gravplassforeningen:

  • Sektorens eneste fagblad, tilsendt 4 ganger pr år
  • Nye rapporter og hefter sendes ut gratis med bladet
  • Nyhetsbrev hver 14. dag med nytt innen gravplassektoren
  • 25% rabatt på Gravplassforeningens kurs og fagdager
  • Flere adresser på forvaltningers medlemskap
  • Gratis stillingsannonser på gravplassen.no for forvaltninger

Medlemsgrupper

Vi ønsker alle typer medlemmer! Både dem som har ansvar for gravplassen og drifter den, planleggere, og dem som er interessert i den historie og kultur som gravplassene representerer.

Vi har flere typer medlemskap, alle inkluderer fagtidsskriftet Gravplassen. Kanskje ett av dem kunne passe deg? Meld deg inn her  (eller bruk skjemaet nederst på sida)

  1. Personlige medlemmer
  2. Selskap, råd og organisasjoner
  3. Kirkelig fellesråd og kommuner

Medlemskontingent for 2021

MedlemsgrupperKr
Personlig medlemskap360
Selskap, råd og organisasjoner1 100

Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall

InnbyggertallKr
Inntil 2 0001 135
2 - 5 0001 750
5 - 10 0002 060
10 - 25 0004 120
25 - 50 0006 180
50 - 100 0008 240
100 - 200 00014 420
Over 200 00015 450

Tillegg for medlemmer med krematorium:

Kategori II kr 1 290, kategori I kr 2 575