Vil du bli medlem?

Vi vil gjerne bli flere - gravplassen er viktig i samfunnet!

Hva du får med med medlemskap i gravplassforeningen:

  • Sektorens eneste fagblad, tilsendt 4 ganger pr år
  • Nye rapporter og hefter sendes ut gratis med bladet
  • Nyhetsbrev hver 14. dag med nytt innen gravplassektoren
  • 25% rabatt på Gravplassforeningens kurs og fagdager
  • Flere adresser på forvaltningers medlemskap
  • Gratis bruker på fagbladet-gravplassen.no for alle medlemmer og ansatte i medlemsorganisasjoner

Medlemsgrupper

Vi ønsker alle typer medlemmer! Både dem som har ansvar for gravplassen og drifter den, planleggere, og dem som er interessert i den historie og kultur som gravplassene representerer.

Vi har flere typer medlemskap, alle inkluderer fagbladet Gravplassen og brukertilgang til bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no. Kanskje ett av dem kunne passe deg? Meld deg inn her, eller bruk skjemaet nederst på sida.

  1. Personlige medlemmer
  2. Selskap, råd og organisasjoner
  3. Kirkelig fellesråd og kommuner

Medlemskontingent for 2024

MedlemsgrupperKr
Personlig medlemskap402
Selskap, råd og organisasjoner1 228

Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall

InnbyggertallKr
Inntil 2 0001 262
2 - 5 0001 951
5 - 10 0002 295
10 - 25 0004 589
25 - 50 0006 884
50 - 100 0009 179
100 - 200 00016 063
Over 200 00017 210

Tillegg for medlemmer med krematorium:

Kategori II kr 1 434, kategori I kr 2 868