Annonsering

Bladet Gravplassen er landets eneste fagtidsskrift for gravplassektoren.
Det leses både av beslutningstakerne og ansatte.

I Norge er det drøyt 2.000 gravplasser og 25 krematorier.
Gravplassene har en helt spesiell status på grunn av sin egenart. De er også viktige som park og rekreasjonsområder.

Til sammen utgjør sektoren en stor virksomhet med til sammen 1.200 ansatte i hel- eller deltidsstillinger. Det brukes om lag 650 millioner årlig på drift, og investeres for ca 250 millioner i utvidelser og nyanlegg (2020-tall).

Det er en hel rekke varer og tjenester gravplassene og krematoriene har behov for til gravlegging, park, og drifting av bygg og krematorier. Det er også et utstrakt behov for tjenester fra konsulentfirmaer og landskapsarkitekter.

Sektoren inne i en spennende utvikling faglig sett, med nye trender innenfor gravplasskulturen.

Markedsfør dine tjenester med en annonse i fagbladet Gravplassen, i nyhetsbrev og fagbladet-gravplassen.no! Da når informasjonen fram direkte til  dem som jobber i sektoren.

I tillegg har vi UTSTILLING av utstyr og tjenester til gravplass og krematorium på våre ordinære årlige fagdager og fagdager for krematorium.
Er dette av interesse, ta kontakt!

Kontaktperson

Ann Kristin Haugen
Tlf. 418 12 132
e-post: [email protected]