Hopp til navigasjonHopp til innholdHopp til bunnområde

Innholdsoversikt fagbladet

Oversikt over artikler i bladet gjennom årene

26-c-kirkegrdskultur-1988-1

Oversikt over artikler i KIRKEGÅRDSKULTUR

Fra starten av het fagbladet vårt KIRKEGÅRDSKULTUR. Her er innholdsliste Kirkegården 1998-2009, etter nummer. Vi har fremdeles noen av disse bladene på lager, i tillegg til de fleste nummer av KIRKEGÅRDEN/GRAVPLASSEN.

Søk på siden: Trykk ctrl+F, da kommer det opp et søkefelt i øverste bådet (i Firefox kommer feltet i bunn). Skriv inn søkeord her og trykk enter. Søkeordet blir da markert i teksten.

Gravplasser

Vandring på Hol gamle kyrkjegard (nr. 3-2020)

Utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo: En grønn og stille oase, omringen av næringsområder (nr. 2-2020)

Livets sirkel: Gravplassutvidelse Tiller kirkegård i Trondheim

Utvidelse av Rødven kirkested, Rauma (nr 2-2019)

Sandnes kirkegård, Alstahaug (nr. 2-2018)

Barneminnelunden på Vestre gravlund i Oslo (nr. 4-2017)

Utvidelse av Rennebu kirkegård (nr. 2-2017)

Cypress Lawn, Nekropolen ved San Francisco (nr. 4-2016)

Reåpning av Tjøtta krigsgravplass (nr. 4-2016)

Sandnessund gravlund i Tromsø (nr. 3-2016)

Tjøtta krigsgravplass (nr 2-2016)

Nesodden kirkegård  (nr 1-2016)

Den jødiske kirkegården i Berlin (nr 4-2015)

Tjensvoll gravlund i Stavanger (nr 3-2015)

Arendal kirkegård -Et levende kulturminne (nr 2-2015)

Voie kirkegård: Et stille sted i skogen (nr 1-2015)

Havstein kirkegård (nr 3-2014)

Gravplassen på Jarlsberg hovedgård: Der fuglesangen dominerer (nr 2-2014)

I øyriket: Kausland kirkegård i Sund kommune(nr 4-2013)

Lommedalen gravlund (nr 4-2013)

Tønsberg gamle kirkegård: Gjenopning av gamal kyrkjegard  (nr. 3-2013)

Møte med Marilyn: Westwood Memorial Park (nr. 2-2013)

Fredvang kirkegård: Postkort fra et endested (nr. 2-2013)

Jåttå gravlund i Stavanger: En stille stemning i kulturlandskapet   (nr. 1-2013)

Le cimetière de Laeken i Belgia: Blant engler og demoner i Brussel (nr. 2-2012)

Gravlunder som turmål (nr. 2-2012)

Ervik kirkegård i HarstadHåp for glemt kirkegård? (nr. 3-2011)

Blomeregna kirkegård: Universell og attraktiv (nr. 1-2011)

Asker kirkegård (nr. 4-2009)

Stemningsfull skogskirkegård i Riga (nr. 4-2009)

Bremnes kirkegård – Tursti og kirkegård (nr. 3-2009)

Stilrent anlegg på Hausken kirkegård på Rennesøy (nr. 2-2009)

Narjordet kirkegård i Os – En kirkegård med særpreg (nr. 2-2009)

Den katolske kirkegården i Alta (nr. 1-2009)

Hemnes kirkegård – Gammel kirkegård blir som ny (nr. 4-2008)

Moslingfamiliens private gravsted (nr. 4-2008)

Rallarkirkegård frem fra glemselen (nr. 3-2008)

Sjelefred mellom fjord og fjell – Skibotn kirkegård (nr. 1-2008)

Etterlengtet utvidelse av Melhus kirkegård (nr. 3-2007)

Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund i Oslo (nr. 2-2007)

Maze i Finnmark: Kirkehistorie fra 1700-tallet (nr. 4-2006)

St. Pauls kirkegård i New Your: Nærmeste nabo til 11. september (nr. 1-2006)

Sejs Svejbæk kirkegård på Jylland i Danmark (nr. 4-2005)

Stolte over sin “nye” kirkegård. Ansiktsløfting for Ålen kirkegård i Holtålen (nr. 4-2005)

Østenstad kirkegård i Asker – Kirkegård på tegnebrettet (nr. 1-2005)

Lagård gravlund i Stavanger – fredfull idyll i 170 år (nr. 1-2005)

La Pere Lachaise -verdens mest berømte kirkegård? (nr. 2-2004)

Kirkelandet: Eksotisk kirkegård med særpreg (nr. 2-2004)

Utvidelse av Onsøy kirkegård (nr. 1-2004)

Gravholmen i Espedalen: En spesiell kirkegård (nr. 1-2004)

Steinskogen: Ny gravlund med enestående beliggenhet (nr. 3-2003)

Eidsborg kirkegård – Særpreget kirkeanlegg i Telemark (nr. 1-2003)

Hovslykkja gravplass med positive, estetiske bidrag (nr. 4-2002)

Skjeberg: Kirkegårdsutvidelse i historisk landskap (nr. 2-2002)

Studiebesøk i Åbo og Reso i Finland (nr. 3/4-2001)

Hisøy kirkegård i Arendal (nr. 2-2001)

Flosta kirkegård (nr. 2-2001)

Eide kirkegård i Grimstad (nr. 2-2001)

Varhaug gamle kyrkjegard (nr. 4-2000)

Vikøy kyrkjegard (nr. 4-2000)

Rømskog kirkegård (nr. 4-2000)

Verdighet i Nord-Irland (nr. 3-2000)

Wedel Jarlsbergs private gravlund (nr. 2-2000)

Gravplasser utenom det vanlige (nr. 2-2000)

Hit, men ikke lenger i Mandal (nr. 2-2000)

Holum: Hevet over jordene (nr. 2-2000)

Harkmark: Forntidig gravplass (nr. 2-2000)

Stjernøy: Nesten kirkegård (nr. 2-2000)

Skogskirkegård i Köln (nr. 4-1999)

Kirkegårdene på Syd-Georgia (nr. 4-1999)

Hol kirkegård på Hamar (nr. 3-1999)

Tidstypisk urnefelt på Hamar (nr. 3-1999)

Arendal kirkegård (nr. 2-1999)

Ullern kirkegård: Trafikkstøy (nr. 2-1999)

Barcelona: De dødes drabantby (nr. 1-1999)

Utvidelse av Haslum kirkegård i Bærum: Design og urbanitet (nr. 1-1998)

Highgate Cementery: De dødes tivoli (nr. 1-1998)

 

Graver

Må søke om mavna minnelund (nr. 4-2019)

Gravplassrådgiveren: Fri grav – festet grav – festerettigheter – festeavgift (nr. 1-2018)

Vedlikeholdsfri beplantning på gravplassen (nr. 1-2018)

Krigsgravtjenesten  (nr. 4-2016)

Gravplassrådgiveren: Fornyelse av festeavtale, endring av antall graver (nr. 4-2016)

Tilrettelegging av graver -fra spalten Spør gravplassrådgiveren (nr 4-2015)

Gravplassrådgiveren: Privat gravsted -fra spalten (nr 3-2015)

Omfattende opprydding etter flom  i Stor-Elvdal (nr. 3-2013)

Grav i forskriftene: Tidspunkt for gravlegging, jordoverdekning, minnelund, feste (nr. 3-2013)

Høstens store jordseminar: Viktig problem satt på dagsorden (nr. 4-2012)

Tilrettelagte graver (nr. 2-2012)

Muslimske graver (nr. 2-2012)

Godt fornøyd med omregulering til urnefelt (nr. 1-2012)

Symbolsk flytting av grav (nr. 3-2011)

Større bevissthet om verdien av menneskelige levninger? (nr. 3-2011)

En meter jordoverdekning? (nr. 3-2010)

Betalt gravstell (nr. 2-2010)

En grav å gå til (nr. 1-2010, veiledning for kirkelig fellesråd)

Gravkart over kjendiser på Lagård gravlund (nr. 3-2009)

Sorgprosessen: Hvordan kan vi hjelpe? (nr. 3-1999)

Hedensk på Voksen kirkegård i Oslo (nr. 2-2009)

Graven betyr mye (nr. 3-2007)

Urnelunden – et fremmedelement på landsbygdas kirkegårder? (nr. 1-2007)

Hva er en minnelund? (nr. 1-2007)

Gjenfylling av graver (nr. 4-2006)

Hva er festeavgift? (nr. 4-2006)

Trær og graver (nr. 4-2006)

Nye tider – nye gravleggingsformer (nr. 3-2006)

Fra kistegrav til urnegrav (nr. 2-2006)

Krigsgravene i Norge, et statlig ansvar? (nr. 1-2006)

Legatgraver – En løsning for fremtiden? (nr. 2-2005)

Krigsgraver (nr. 3-2003)

Fra Tyskland til Alfaset gravlund for å stelle krigsgraver (nr. 3-2003)

 

Gravminner

Krav til sikring av gravminner (nr. 2-2020)

Navna minnelunder «Trondheimsbegrepet» (nr. 1-2018)

Oslo ønsker naturgravplass, kolumbarium og askespredningsfelt (nr. 1-2018)

Finsk vinner av den nordisk kongress sin gravminnekonkurranse (nr. 3-2017)

Johansen Monumenthuggeri: Samarbeider om nytt design (nr. 2-2017)

Ikke helt i mål med sikring og kontroll av gravminner (nr. 2-2017)

Stemningsfulle gravminner i stål (nr. 3-2016)

Står gravstøttene støtt nok? (nr 2-2016)

Gjenbruk av gravminner: Vinn-vinn-situasjon for alle parter (nr 2-2015)

Hamar: Bispedømmet med de rike gravminnetradisjonene (nr 1-2015)

Klassisistiske tilløp langs Glåma (nr 4-2014)

Gjenbrukte gravminner populært i Danmark (nr 4-2014)

Gravminner gjennom tusen år: Nyttig faktabok om gravminner (nr 4-2013)

Gravstøttefundament på markedet  (nr. 3-2013)

Jordanker for gravminner: Fremtidsrettet og sikkert (nr. 1-2013)

Stygt og pent kan ikke diskuteres (nr. 1-2012)

Olof Palmes siste hvilestad (nr. 3-2011)

Eikner i Bergen: Steinhoggere i 5 generasjoner (nr. 2-2011)

Ny gravminnedesign i utradisjonelle materialer (nr. 2-2011)

Stell av grevminne i stein (nr. 2-2011)

Vedlikehold av gravminner av jern (nr. 1-2010)

Ønsker mer variasjon (nr. 1-2010)

Gravminner – etikk og estetikk (nr. 3-2009)

Mur av gravsteiner (nr. 2-2009)

Når kirkegården eier gravminnet (nr. 1-2009)

Navnede minnelunder klare i Trondheim (nr. 4-2008)

Kirkegårdsmuseum i Osen i Sør-Trøndelag (nr. 3-2008)

Gammel stein blir som ny (nr. 1-2008)

Gravminner i støpejern (nr. 1-2008)

Usømmelige gravminner – hva er det? (nr. 3-2005)

Et verdig gravmonument fra 1923 (nr. 4-2004)

Forhåndsgodkjenning av gravminner (nr. 4-2004)

Gravstein med datahilsen (nr. 4-2004)

“Hells Angels”-gravminne på Lade kirkegård i Trondheim (nr. 3-2004)

Designer gravminner (nr. 2-2004)

Flere billedgrimt fra IGA (nr. 1-2004)

Nye gravminne frå den internasjonale hagebruksutstillinga IGA (nr. 4-2003)

Sikring av gravminner (nr. 3-2003)

Gravminneveltet i Kristiansand anket til lagmannsretten (nr. 1-2003)

Om gravminner -godkjenning, tilsyn, salg og montering (nr. 1-2003)

Om nye gravminner – Hvor bærer det hen? (nr. 2-2001)

Restaurering av Wergelands gravmonument (nr. 4-2000)

Gamle gravminner: Bruk dem om igjen (nr. 2-2000)

Alternative gravminner (nr. 1-2000)

Gravminne som form-element på kirkegården (nr. 4-1999)

Wergelands gravmonument rehabiliteres (nr. 2-1998)

Leketøy på graver (nr. 2-1998)

 

Gravferd og gravlegging

Forvaltninger ønsker tydeligere ansvar for båreromskapasitet (nr. 3-2020)

Gravplasrådgiveren: Lokale vedtekter -om godkjenning og kunngjøring (nr. 3-2020)

Nedbrytningsforhold på gravplassen (nr. 2-2020)

SKU – En ressurs for krematoriene og forvaltningene (nr. 2-2020)

Miljøvennlig drift sparer klima og kostnader (nr. 1-2020)

Miljøfyrtårn for bedre miljø (nr. 1-2020)

Må søke om mavna minnelund (nr. 4-2019)

Verdighet ved urnenedsetting (nr 1-2019)

Gravlegging ette muslimsk skikk (nr 4-2018)

God gravplassjord (nr. 2-2018)

Fri grav i festa grav (nr. 3-2017)

Gravplassrådgiveren: Hvem sørger for gravferden? (nr. 3-2017)

Gravplassrådgiveren: Fornyelse av festeavtale, endring av antall graver (nr. 4-2016)

Gravplassrådgiveren: Flytting av gravlagt (nr 2-2016)

Gravplassrådgiveren: Rutiner rundt dødsfall (nr. 1-2016)

Verdig gravferd for alle  (nr 3-2015)

» ..den orden og verdighet som dens egenart tilsier (nr 4-2014)

Bortkasta dialogmøter? (nr 3-2014)

Nyttige kontaktmøter med tros- og livssynssamfunnene  (nr. 1-2013)

God forvaltning = God service (nr. 1-2013)

Fine forhold for begravelsesbyrå på Asker kirkegård (nr. 4-2012)

GPS på gravplassen:  -Svært godt redskap (nr. 4-2012)

Hvem «eier» liket? (nr. 4-2012)

Navnet minnelund populært i Trondheim (nr. 3-2012)

Forslag til nye forskrifter: Regulering av navnet minnelund (nr. 3-2012)

Ønsker nytt kartverktøy for data (nr. 4-2011)

34 etasjer begravelsesplass i Milano (nr. 4-2011)

Nyrestaurert klokketårn på Tilfredshet i Trondheim (nr. 2-2009)

Samme regler gjelder for alle (nr. 3-2008)

Kalking av plastgraver (nr. 3-2008)

Trær og graver (nr. 3-2008)

Stadig økning av muslimske gravferder (nr. 3-2007)

Begravelser på internett (nr. 2-2007)

Nye trender på kirkegården (nr. 1-2007)

Kremasjon – den stille begravelse (nr. 4-2005)

Skal jeg gravlegges som min far? Innblikk i Australske gravtradisjoner (nr. 3-2005)

Gravlegging av aborterte fostre (nr. 3-2005)

Gravminne uten grav (nr. 1-2005)

Kartlegging av minnelunder for barn (nr. 1-2004)

Bort med plastproblemet (nr. 3-2003)

Tanker omkring anonym gravlegging (nr. 1-2002)

Anonym gravlegging: Mon tro hvor den døde er gravlagt? (nr. 3/4-2001)

Fra kistegravfelt til urnegravfelt (nr. 3/4-2001)

Hvem kan sørge for gravferden? (nr. 2-1999)

Kjemisk kremering/miljøstabilisering: Løser et stort problem (nr. 1-1999)

En grav – en vegkant, en mor – et sukk (nr. 4-1998)

Tidsfrister ved gravlegging (nr. 2-1998)

Flytting av gravlagte (nr. 1-1998)

Gardermoen: Begravelser bremser flytrafikk (nr. 1-1998)

 

Krematorier, kremasjon og urne- og askehåndtering

Krematoriebrann i Stavanger (nr. 3-2020)

Krematoriestatistikk 2019 (nr. 1-2020)

Er prisen avgjørende for lav kremasjonsprosent? (nr. 3-2019)

Ønsker nye kolumbarier (nr 4-2018)

Brannøvelse i Alfaset krematorium (nr. 1-2018)

Gravplassrådgiveren: Tidsfrister for gravferdsseremoni ved kremasjon (nr. 2-2017)

Nytt hefte om ulike gravformer for aske (nr. 2-2017)

Kremansjosstatistikk 2016 – Kremasjon øker sakte men sikkert (nr. 1-2017)

gravplassrådgiveren: Askespredning  (nr. 3-2016)

Totalrenovering av Steinkjer krematorium (nr 4-2015)

Evig hvile i Grace Cathedral i San Francisco (nr 2-2015)

Kremasjons-statistikk 2014: Historisk lave dødstall (nr 1-2015)

Askehaven på Tenerife (nr 4-2014)

Rundskriv om spredning av aske P-8/2012 (nr. 1-2013)

Vestfold krematorium: Lang vei fra planlegging til ferdig krematorium (nr. 3-2012)

Sjøsenking av askeurne (nr. 2-2012)

Hvilken urne skal vi velge? (nr. 2-2012)

Kolumbarium bygd i høyden: Blir dette fremtidens gravplass? (nr. 1-2012)

Stortingen ønsker liberalisering av askespredning (nr. 2-2011)

Engelsk aske i norsk fjord (nr. 4-2010)

Byggestart for nytt krematorium i Ålesund  (nr. 4-2010)

Alfaset krematorium i Oslo – Praktisk og iøynefallende (nr. 1-2010)

Spennende studentoppgave om kremasjon og samfunnsnytte (nr. 4-2009)

Bispebjerg krematorium et besøk verdt (nr. 1-2009)

Snart byggestart for Vestfold krematorium (nr. 1-2009)

Skien ut av krematorie-samarbeid (nr. 4-2008)

Haugesund kjører selv kistene til krematoriet i Odda (nr. 4-2008)

Ny forskrift – færre krematorier (nr. 2-2008)

Frysetørring som alternativ til kremasjon (nr. 1-2008)

En større befolkning, et voksende problem (nr. 3-2006)

Feltstudie “Nedsetjing av oskeurne” (nr. 1-2006)

Kremasjon – den stille begravelse (nr. 4-2005)

Konsekvenser av den nye krematorieforskriften (nr. 4-2003)

Salten krematorium ferdig til høsten (nr. 2-2002)

Urnehåndtering og frakt: Følger opp og kvalitetsikrer (nr. 2-2002)

Nærkontakt med døden (nr. 2-2001)

Anskaffelse av krematorieovn (nr. 1-2001)

Slutt med moms på kremasjon (nr. 1-2000)

Nytt krematorium i Trondheim (nr. 4-1998)

Første norske kurs i krematorieteknikk (nr. 2-1998)

Store kvikksølv-utslipp fra Svenske krematorier (nr. 2-1998)

Kremasjoner og utslipp til miljøet (nr. 1-1998)

 

Grøntanlegget

Biomangfold på Norges største gravplass (nr. 4-2019)

Krigsgravene på Sola: Byttet ut sommerblomstene med stauder (nr 2-2019)

Biologisk mangfold på gravplassen: Hjelp insektene (nr 1-2019)

Biokull for bedre blomster (nr 4-2018)

Årets grønne park: Havstein kirkegård (nr. 3-2018)

Grønne gravlunder i byen: Hvilken rolle har de? (nr. 2-2018)

Tips til vedlikehold av staudebed (nr. 1-2018)

Fagus: Skjøtsel av stauder i store anlegg, fjerning av jordmasser infisert av lupin, og norsk gressart som erosjossikring (nr. 1-2017)

Fagus: FDV-dokumentasjon jord (nr. 4-2016)

Fagus: Bunndekkplanter i helskygge (nr. 3-2016)

Spør mer -presentasjon av FAGUS (nr. 1-2016)

God grobunn for grønn drift (nr 3-2015)

Levende jord for en levende gartner (nr 1-2015)

Fagus: Bruk av iris i stauderabatter, fugesand til natursteinsbelegg, treslag som kan oppstammes (nr. 2-2013)

Fagus: Beskjæring av eldre piletre, vassarve i blomsterbed, bunndekkende stauder under trær

Fagus: Sen legging av ferdigplen, tre med eføy, terrengtrapp, fundament uten mørtel (nr. 3-2013)

Blomstrende kirkegårdsmur (nr. 1-2011)

Søk tilskudd til skjøtsel av hule eiker (nr. 4-2010)

Biologisk mangfold på kirkegården (nr. 3-2010)

Flaggermushus (nr. 3-2010)

Fagus: Med fokus på grøntanlegg (nr. 3-2010)

Gressplen på kirkegården (nr. 2-2010)

Kaninplage (nr. 1-2010)

Hva får en dekket hvis en rammes av naturskader? (nr. 3-2009)

Smart bruk av stauder (nr. 3-2009)

Fant “utdødd” bille på kirkegården (nr. 3-2009)

Botaniske skatter på kirkegårdene (nr. 4-2008)

Ørretbekk på kirkegården (nr. 3-2008)

Dugnadsånd i Sulitjelma (nr. 2-2008)

Positivt med plantekasser (nr. 2-2008)

Tør ikke gå på Lie kirkegård i Skien (nr. 1-2008)

Dugnadsrapport fra Gransherad (nr. 1-2008)

Miljøvennlige kirkegårder (nr. 1-2008)

Stauder for kirkegårder (nr. 1-2007)

Leplanting – noe for kirkegårdene? (nr. 4-2006)

Leplantning: Flytt sørover, i hvert fall klimatisk (nr. 4-2006)

Belegningsplan for nye gravfelt (nr. 4-2004)

Tjenesteyting -Når kommune eller entreprenør overtar vedlikehold av grøntanlegget (nr. 3-2004)

Gras – det levende teppet (nr. 3-2004)

Fargelegg med stauder (nr. 4-2002)

Noen av Jorunns favorittplanter (nr. 3-2003)

Naturens høsthilsen (nr. 3-2003)

God planlegging og plantetrivsel viktig i kampen mot ugraset (nr. 2-2002)

Tid for beskjæring av busker og trær (nr. 1-2002)

Trondheim: Registrerer mer enn 4000 trær (nr. 1-2002)

Einer for enhver anledning (nr. 2-2001)

Ny standard for grøntanleggskjøtsel: Kan verdighet standardiseres? (nr. 3-2000)

Rådyr på kirkegården? (nr. 1-2000)

Ut med kjemisk ugressbekjempelse i Danmark (nr. 2-1999)

Stauder på kirkegården (nr. 1-1999)

Ta vare på vegetasjonen (nr. 3-1998)

 

Trær

Fagus: Jorddybde og drenering for trær NS 3420, askebladveps (nr. 2-2017)

Fagus: Vegetasjonsrydding, valg av trær i område med skrinn jord (nr. 4-2016)

Fagus: Bruk av sølvpil (nr. 3-2017)

Godt stell gir bedre trær (nr. 3-2017)

 

Fagus: Løvtrær som tåler leirholdig jord, allergisvak bjørk, Trær som ikke bøyer seg i vind (nr. 2-2017)

God skjøtsel av trær: Grunnlaget legges tidlig (nr. 4-2011)

Registrering av gamle, grove og hule lauvtrær (nr. 3-2011)

Trær og graver (nr. 3-2008)

Trær og graver (nr. 4-2006)

Beskjæring av trær (nr. 1-2006)

Hvordan skal vi ta vare på trærne? (nr. 4-2003)

Trær på kirkegården har mange funksjoner (nr. 3-2003)

Sørgetrær (nr. 2-2003)

Mellom barken og veden -strid om felling av trær i Skaun (nr. 2-2003)

Trær på kirkegården (nr. 3-1999)

Nye tanker om almesyken: La naturen gå sin gang (nr. 1-1999)

Når trær blir farlige (nr. 1-1998)

 

Gravplassplanlegging, utvidelse, nyanlegg og arealbruk

Nedbrytningsforhold på gravplassen (nr. 2-2020)

Droner digitaliserer Tønsbergs gravplasser (nr. 2-2020)

Foreslått lovendring: Fra bispedømmeråd til Fylkesmenn (nr. 4-2019)

SOSI gravplass: Bedre gravkart gir bedre forvaltning (nr 1-2019)

Flomsikring av gravplasser (nr 1-2019)

Undergrunnsjord på norske gravplasser (nr. 1-2017)

Gravplassrådgiveren: Begreper til besvær (nr. 1-2017)

Universell utformine: Design for alle (nr 2-2014)

Må sikre nok gravareal (nr 1-2014)

Studentkonkurransen på nordisk kongress:Spenstige sølvvinnere (nr 1-2014)

Studentkonkurransen på nordisk kongress: To glade vinnere i (nr 4-2013)

Vil skape bevissthet om virkemidler ved utforming av gravarealer (nr. 2-2013)

Nordisk studentkonkurranse om utforming av gravplasser: Nye tanker og friske øyne (nr. 2-2013)

Gravplass: Orientering av nytt i reviderte forskrifter (nr. 2-2013)

Høstens store jordseminar: Viktig problem satt på dagsorden (nr. 4-2012)

3D-prosjektering: -Mye bedre kontroll (nr. 4-2012)

GPS på gravplassen:  -Svært godt redskap (nr. 4-2012)

Låneopptak i Mo i Rana: Kommunen garanterer for renter og avdrag (nr. 4-2012)

Sett pris på gravplassforvaltningen, avgifter (nr. 3-2012)

En gravplass for folk flest – Planlegging av ny kirkegård i Stockholm (nr. 4-2011)

Håp for glemt kirkegård? Ervik kirkegård i Harstad(nr. 3-2011)

Ny driftsbygning på Fjære kirkegård (nr. 3-2010)

Lys på kirkegården (nr. 1-2010)

Kirkegården – en park? (nr. 4-2009)

Bykirkegården i endring (nr. 4-2009)

Universell utforming av kirkegården(nr. 2-2009)

Vellykket omregulering i mandal (nr. 2-2009)

Husabø i Leikanger: Nye gravfelt rundt gamle gravrøyser (nr. 3-2008)

Skiftet ut all masse på Kolbotn gravlund (nr. 1-2008)

Urnegraver: En enkel vri gir perfekt harmoni

Nytt gjerde ved Strømsø kirke (nr. 4-2007)

Nytt kirkegårdsgjerde i Borgund (nr. 3-2007)

Stadig økning av muslimske gravferder (nr. 3-2007)

Kunstnerisk utsmykning av kirkegårder (nr. 2-2007)

Gjerde med verdig utseende (nr. 2-2007)

Funksjonelle og vakre vannposter (nr. 1-2007)

Nye trender på kirkegården (nr. 1-2007)

Hva er en minnelund? (nr. 1-2007)

Nye tider – nye gravleggingsformer (nr. 3-2006)

Kirkegårdsutvidelse eller fortetning? (nr. 3-2006)

Urnegravfelt – erfaringer og muligheter (nr. 4-2005)

Tjenesteyting -Når kommune eller entreprenør overtar vedlikehold av grøntanlegget (nr. 3-2004)

Belegningsplan for nye gravfelt (nr. 4-2004)

Fra bygd til by – fra åker til park: Planlegningsmessige utfordringer i Lørenskog (nr. 4-2004)

Nytt begrep: Navnet minnelund (nr. 4-2003)

Gjenbruk og rehabilitering på Domkirkegården i Trondheim (nr. 4-2003)

Kvalitet over og under bakken (nr. 2-2002)

Oppfylling av kirkegårder i Arendal: Voks i høyden (nr 2-2001)

Hvordan vurderes kirkegårdsplaner? (nr. 1-2001)

Kunsten å se (nr. 3-2000)

Kirkegårdens musikalitet (nr. 3-2000)

Åpen drensslutt på Hatlehol i Ålesund (nr. 3-2000)

Ålesund: Fyller opp til ny verdighet (nr. 3-2000)

Arendal: Hever kirkegårdene (nr. 2-1999)

Leire på Grefsen kirkegårdsutvidelse: Tvilsom gave fra ubudne gjester (nr. 2-1999)

Kirkegårdsareal: Hundremeterskog fra Oslo til Tromsø? (nr. 1-1999)

Kirkegårdsundersøkelsen 1999: De fleste holder mål (nr. 1-1999)

Knapt med kisteplasser i Bergen: Trangt mellom fjellene (nr. 1-1999)

Hovedoppgave av Jarle Skjold: Ein funksjonell og vakker kyrkjegard (nr. 1-1999)

Hele Norge én kirkegård? (nr. 4-1998)

Er det arealkrise? (nr. 1-1998)

 

Bevaring og vern

Ny bruk av gamle byginger på gravplassen (nr. 3-2019)

Vern og kulturhistorie på Bø kyrkjegard (nr. 2-2019)

Flomsikring av gravplasser (nr 1-2019)

Verneplan for gravplasser skal gi forvaltningene inspirasjon til å starte arbeidet (nr. 3-2018)

Lund lagde egen bevaringsplan: Lite hefte til stor nytte (nr. 3-2018)

I anledning grunnlovsjubileet: Oppussing av Eidsvoldmanns gravminne (nr 2-2014)

Et museum på kirkegården blir til (nr 1-2014)

Kulturminner beriker gravplassen (nr. 3-2012)

Kulturminner gir identitet (nr. 3-2012)

Hva skjuler seg under kirkegulvet i Vareide kirke? (nr. 4-2010)

Lik uten vern (nr. 4-2010)

Modum foregangskommune innen bevaring (nr. 2-2008)

Nytt liv i gammel kirkegård (nr. 2-2008)

Kirkegårder vi kanskje ikke trenger (nr. 2-2008)

Nytt kirkegårdsgjerde i Borgund (nr. 3-2007)

Norske soldatgraver uten vern (nr. 3-2006)

Kirkegården og verneinteressene (nr. 2-2005)

Registrerer gamle gravminner i Modum (nr. 1-2005)

Fem millioner til historiske kirkegårder i Bergen (nr. 4-2002)

Slik registrerer du kulturhistoriske verdier på en kirkegård (nr. 1-1999)

Kulturminner og kirkegården (nr. 1-1998)

Kirkegården og kulturminnevernet (nr. 3-1998)

Bevaring av navn til besvær (nr. 3-1998)

 

Historie

NIKU kartlegger gravkapeller over hele landet (nr. 1-2020)

Bok om private gravsteder (nr. 4-2019)

Håndbok over Kristiansunds gravplasser (nr. 3-2019)

Landskapsarkitekturutdanningen i Norge 100 år (nr. 3-2019)

Renessanse for kisteteppet? (nr. 3-2019)

Mange og gamle kulturminner på våre gravplasser (nr. 3-2019)

Vern og kulturhistorie på Bø kyrkjegard (nr. 2-2019)

Krigsgravene på Sola: Byttet ut sommerblomstene med stauder (nr. 2.-2019)

Tromsø Gravlunds Vel tar vare på Tromsøs kulturhistorie (nr. 3-2018)

«En stein for å minnes» anlagt på Stavne kirkegård i Trondheim i 2017 (nr. 4-2017)

Prestegårdshagen i Spydeberg «Årets grønne park 2017» (nr. 4-2017)

Ballast-kirkegårder (nr. 3-2017)

Alle gravplasser er kulturminner (nr. 2-2017)

Krigsgravtjenesten (nr. 4-2016)

Gjenbruk av gravminner: Vinn-vinn-situasjon for alle parter (nr. 2-2015)

Hamar: Bispedømmet med de rike gravminnetradisjonene (nr. 1-2015)

Klassisistiske tilløp langs Glåma (nr. 4-2014)

Varhaug gamle kyrkjegard: Kirkegården ved havet i bokform (nr. 4-2013)

Allehelgensdag på spansk (nr. 4-2012)

Døden: Fra tabu til QR-koder (nr. 3-2012)

Dødens bru – Broen over Kwai (nr. 3-2012)

Gravminne-innskrift på kirkegården i Vanylven (nr. 3-2012)

Bok om Jônkôpings kirkegårder «En kulturskatt vârd att bevara» (nr. 1-2012)

Gravminne-innskrift på kirkegården i Ullensvang (nr. 1-2012)

Symboler på kirkegården (nr. 4-2011)

Tradisjon dominerer på kirkegården (nr. 4-2011)

Gir liv til de døde – Monologforestillng i Norrköping (nr. 4-2011)

Gravminne-innskrift fra Gildeskål i Nordland (nr. 4-2011)

Større bevissthet om verdien av menneskelige levninger? (nr. 3-2011)

Gravminne-innskrift fra Fet kirkegård (nr. 3-2011)

Endelig ble skoltesamene begravd (nr. 3-2011)

Private gravsteder (nr. 2-2011)

Värmlandsinspirerte smijernsgravminner (nr. 1-2011)

Gravminne-innskrift fra Ålesund (nr. 1-2011)

Gravminne-innskrift fra Tønsberg (nr. 4-2010)

Gravminne-innskrift fra Sauherad (nr. 3-2010)

Gravminne-innskrift fra Ullensvang (nr. 2-2010)

Gravferden og kirkegården – Særstilling i kulturen (nr. 1-2010, veiledning for kirkelig fellesråd)

Kirkegården – mer enn et gravsted (nr. 1-2010, veiledning for kirkelig fellesråd)

Gravminne-innskrift fra Moss (nr. 1-2010)

Gravminne-innskrift fra Eidanger kirkegård i Porsgrunn (nr. 4-2009)

Grunneiere vil vise kirkegårdshistorie (nr. 3-2009)

Vi mister historisk dimensjon ved sletting av gravsteder, mener Gunnar Danbolt (nr. 4-2008)

Moslingfamiliens private gravsted (nr. 4-2008)

Husabø i Leikanger: Nye gravfelt rundt gamle gravrøyser (nr. 3-2008)

Kirkegårdsmuseum i Osen i Sør-Trøndelag (nr. 3-2008)

Rallarkirkegård frem fra glemselen (nr. 3-2008)

Skattejakt på gravplass i Sola (nr. 3-2008)

Nytt liv i gammel kirkegård (nr. 2-2008)

Kirkegårder vi kanskje ikke trenger (nr. 2-2008)

Norsk institutt for kulturminneforskning undersøker krypten (nr. 4-2007)

Avdekket kulturskatt i Strømsø kirke Drammen (nr. 4-2007)

“Kirkegårdens dag” i Lesja (nr. 4-2007)

Et minne fra Napoleonskrigene: Trafalgar Cementery på Gibraltar (nr. 4-2007)

Sigrid Undsets grav (nr. 3-2007)

Solgte sin egen likkiste (nr. 3-2007)

Oppfordring til å arrangere “Kirkegårdens dag” (nr. 2-2007)

Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund i Oslo (nr. 2-2007)

En gravskrift fra 1906 (nr. 4-2006)

Kvekerkirkegårdene (nr. 3-2006)

“Ved en gammel gniers begravelse” av Theodor Kittelsen

Kirkegårdsvedtekter fra en annen tid (nr. 3-2006)

Gravminner og ritualer i middelalderen (nr. 2-2006)

Gravminnenes utvikling i Trondheim (nr. 2-2006)

Nyoppdaget gravstein på kirkemuren på Talje i Finnøy (nr. 2-2006)

Bortgjemt sarkofag i bårerommet på Rennesøy (nr. 2-2006)

“Gravrøveren” – En Romeo og Julie-historie fra Ringsaker (nr. 1-2006)

Runde kirkegårder – Et minne fra fortiden (nr. 3-2004)

Russergravene på Helgøya kirkegård (nr. 3-2004)

Presentasjon av boka “Arendal kirkegård – et levende kulturminne” (nr. 3-2004)

Graven til halshuggede Kristoffer Nilsen Svartbækken -Et spesielt gravsted (nr. 2-2004)

Gravsteinene taler (nr. 1-2004)

Krigsgraver – Krigens sanne ansikt (nr. 3-2003)

Tro og overtro gjennom kirkegårdshistorien (nr. 3-2003)

Hjulkorsene ved Sørum kirke (nr. 1-2002)

Holdbare symboler for gravminner (nr. 2-2001)

Verdighetens sinnbilder (nr. 3-2000)

Tar vare på gamle gravminner: Utstilt på Dovre (nr. 2-2000)

Minner på ei fjøl (nr. 1-2000)

Hvalfangergraver på Svalbard (nr. 1-2000)

Nidaros: Nordens mest unike gravsteinsamling (nr. 4-1999)

Kirkegårdens mange roller: Arena for riter (nr. 3-1999)

Keltisk mysterium (nr. 3-1999)

Hamardomen: Ruiner i solnedgang (nr. 3-1999)

Gravferdstradisjoner: Flertydig historie (nr. 3-1999)

Relieff etter Thorvaldsen (nr. 2-1999)

Tromsø: Gravlundene går gjerne i glemmeboken (nr. 2-1999)

Symboler på gravminner (nr. 1-1999)

Kirkegården som kulturminne: Vårt arkeologiske materiale (nr. 4-1998)

Kirkegårdsplanlegging: Symbol og virkemiddelbruk (nr. 2-1998)

Vandring i dette århundres hagekunst. Vestre gravlund (nr. 2-1998)

1800-tallets metropolkirkegårder: De elyseiske marker (nr. 2-1998)

Kirkegårdene i endring (nr. 1-1998)

Graver åpnes på Svalbard (nr. 1-1998)

 

Nye gravferdsskikker

Renessanse for kisteteppet? (nr. 3-2019)

Gravlegging ette muslimsk skikk (nr 4-2018)

Gravferdspraksis i Nederland (nr 1-2016)

Hinduistisk gravskikk -Nytt felt i Stavanger (nr 2-2015)

Den offentlige sorgen (nr 4-2013)

Sorg i sosiale medier (nr. 2-2013)

Det livssynsåpne samfunn NOU 2013:1 (nr. 2-2013)

QR-koder, fremtidens hjelpemiddel (nr. 3-2012)

Kolumbarium bygd i høyden: Blir dette fremtidens gravplass? (nr. 1-2012)

Navnede minnelunder klare i Trondheim (nr. 4-2008)

Nye uttrykksformer på kirkegården (nr. 2-2004)

Kirkegården -En arena for andre livssyn (nr. 2-2003)

Oslo – Åpenhet og god dialog mot andre trossamfunn (nr. 2-2003)

Nye kulturer og religioner gir nye gravferdsskikker (nr. 4-2002)

Kirkegård på nettet (nr. 3-1998)

Døde på TV (nr. 2-1998)

 

Portretter

Eva Larsen: Fra "kirkegårdsbestyrer" til gravplassforevalter (nr. 3-2020)

Møte med Ole Jørgen på Rælingen kirkegård (nr. 2-2020)

Espen Eskeland: Krematoieekspert ved en tilfeldighet (nr. 1-2020)

Torgny Sandland i Marnadal (nr. 3-2019)

Asbjørn Backe: Gårdsgutten som ble driftsleder (nr 1-2019)

Lene Mürer: Gravplassene må være i forkant av samfunnsutviklingen (nr. 3-2018)

Trygve Jensen: Det hjelper å være nordlending (nr. 1-2018)

Aud Wefald: 40 års innsats for gravplassene (nr. 3-2017)

Trygve Natvig: Ønsker offentlig gravferdsforvaltning (nr. 1-2017)

Helge Granly: Bentzens blide selger (nr. 4-2016)

Bjarne Kjeldsen takker av (nr 2-2016 )

Tove Frøvoll Thoresen: Kunsthistoriker med sans for navna minnelunder (nr 2-2016)

Ole Herman Fisknes: Kunnskapsformidler gjennom 50 år (nr. 1-2016)

Thom Rafoss: Med orden og verdighet (nr 4-2015)

Long Ngoc Nguyen, mastergradstudent ved NMBU (nr 4-2015)

Rannveig Sødergaard Holm: Doktorgrad på gravareal (nr 3-2015)

Inger Strand: Underveis (nr 2-2015)

Torhild Hovdenak: Trondheims green old lady  (nr 4-2014)

Hans Jakob Nes: Styrelederen takker av (nr 3-2014)

Margaret Eckbo takker av (nr 1-2014)

Åse Skrøvset, ny gravplassrådgiver (nr. 4-2012)

Elin Marit Andgard, kirkeverge i Dovre – Med sans for kleber og smijern (nr. 1-2012)

Trond Enger, gravlundssjef ved Nordre gravlund i Oslo (nr. 4-2011)

Inghild Hareide Hansen, forvaltningslede i Bergen (nr. 3-2011)

Christian Pedersen, gartner ved kirkegårdene i Arendal (nr. 2-2011)

Espen Eskeland, arkitekt og krematorieteknisk konsulent (nr. 1-2011)

Helge Klingberg har stått løpet ut (nr. 4-2010)

Jorunn Haugstulen, kirkeverge i Sel (nr. 3-2010)

Hans Nordal, kirkegårdsarbeider i Lier (nr. 2-2010)

Jenny Antonia Madland, gravlundsforvalter i Sandnes (nr. 1-2010)

Lars Eivind Mathisen, gravlundskonsulent i Tromsø (nr. 4-2009)

Gunn-Eli Leren, kirkeverge i Stjørdal (nr. 3-2009)

Petter Ross: Fra bank til kirkegård, fant roen på kirkegården (nr. 1-2009)

Gunnar Danbolt: Vi mister historisk dimensjon ved sletting av gravsteder (nr. 4-2008)

Ola Midttun: Deilig å være pensjonist (nr. 2-2008)

Nils Flønes – Nesten pensjonist (nr. 4-2007)

Jan Arild Lunde vil sikre fremtiden for kirkegården (nr. 1-2007)

Johnny Jensen: Tilfeldig at jeg havnet på kirkegården (nr. 3-2006)

Øystein Ekroll brenner for middelalderens gravminner (nr. 2-2006)

Jan Johansen i Sel: Mye sorg gir mange gleder (nr. 4-2005)

Torbjørg Sægrov: Kirkegårdene er svært viktige kulturminner (nr. 2-2005)

Åsmund Thomsen: Tusenkunstner fra Fister (nr. 4-2004)

Erik Solfjeld, trekirurgen  (nr. 2-2004)

Oddny Nordås: Må ha lov til å være menneske (nr. 4-2003)

Morten Grindaker: Med yrket som hobby (nr. 2-2003)

Ung kyrkjeverje i Setesdalen: På ferie med gravkarta i ryggsekken (nr. 4-2002)

Engasjert leder med ansvar for krigsgravtjenesten (nr. 3-2002)

Karen Reistad: En pionér i norsk landskapsarkitektur (nr. 2-2002)

Pioneren Prede i Sandefjord (nr. 1-2002)

Harald Gunnar Varland: Allsidig av natur (nr. 3/4-2001)

Gjør noe med det -Arne Hjelmens løsninger på Vester Gravlund i Fredrikstad (nr. 1-2001)

Helge Klingberg 60 år: Reisende i kirkegårdskultur (nr. 4-2000)

Sigrid Christie: Kirkegårdens “Grand old lady” (nr. 2-2000)

Flott Hans Petter! (nr. 1-2000)

Hans Petter Berntsen: Kirketjener og spelemann (nr. 4-1999)

Aud Wefald: Absolutt Aud (nr. 1-1998)

 

Personal

Grov grav for hånd (nr. 4-2019)

Ny rådgiver ansatt: Maren Rønning (nr. 2-2018)

Minneord om Morten Grindaker 1925-20117 (nr. 3-2017)

Ny krav for taushetsbelagte personopplysninger (nr. 3-2017)

Info om Gravplasskolen (nr. 1-2017)

Kommunereform: Får ny arbeidsgiver (nr. 4-2016)

Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg (nr. 4-2016)

Bygde murer av gamle gravminner  (nr 2-2015)

Gravplasskunst og teater  på Oslos gravplasser (nr 2-2014)

Lønnsomme fagfolk i Stjørdal (nr 2-2014)

Heder og ære for kirketjener i Sel kommune  (nr. 1-2013)

DU er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø (nr. 3-2012)

Respekt for jobben vi gjør (nr. 3-2011)

Møte med pårørende: Vær deg sjøl og opptr helt vanlig (nr. 2-2011)

Kirkegårdsansatte møtes på minimesser (nr. 2-2011)

Fokus på HMS: Gode rutiner i Stavanger (nr. 1-2011)

Fokus på HMS: Slått ut av giftgass (nr. 1-2011)

En allsidig kompetansebedrift (nr. 1-2010, veiledning for kirkelig fellesråd)

Krematører på Facebook (nr. 4-2009

Ny sjanse for fagbrev (nr. 3-2009)

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget tilrettelegger for fagbrev (nr. 3-2008)

Kulturarbeider på kirkegårdene i (nr. 3-2008)

Rapporten “Kvalitet og verdighet”: Et kart til økt trivsel og bedre drift? (nr. 1-2007)

Grønt team opprettet i Bergen (nr. 2-2003)

Merking av kirkegårdsarbeideren (nr. 2-2002)

Kirkegårdsgartner -egen utdannelse i Tyskland (nr. 4-1999)

Sommerhjelp på Vestre gravlund (nr. 2-1998)

Er du vaksinert mot stivkrampe? (nr. 1-1998)

 

Praktiske tips og økonomi

Populært med åpen dag (nr 2-2019)

Miljøet på gravplassen: Avfall, sortering og kompostering (nr. 3-2018)

Test av fossilfrie maskiner og verktøy (nr. 4-2017)

Enkelt med info på nett (nr 2-2015)

Gravstøttefundament på markedet  (nr. 3-2013)

Enklere hverdag med nytt stemplingsutstyr (nr. 2-2013)

Jordanker for gravminner: Fremtidsrettet og sikkert (nr. 1-2013)

Sett pris på gravplassforvaltningen, avgifter (nr. 3-2012)

Gravlunder som turmål (nr. 2-2012)

Det lønner seg å være miljøvennlig (nr. 2-2012)

Billig teletiner for urnegrav (nr. 4-2004)

Binge for oppbevaring av overskuddsmasser (nr. 1-2003)

Steinpleie med svamp (nr. 2-2001)

Gjør noe med det -Arne Hjelmens løsninger på Vester Gravlund i Fredrikstad (nr. 1-2001)

Stordal løste avfallsproblemet (nr. 1-2000)

 

Gravplassforeningen

(Tidligere Kirkegårdsforeningen, navneskifte sept. 2016)

Johannes Sørhaug valgt til ny leder av Gravplassforeningen (nr. 3-2020)

Kirsten G. Lunde nytt æresmedlem i Gravplassforeningen (nr. 3-2020)

Fagdager med spennende strømmeprosjekt (nr. 3-2020)

Håvard J. Russnes takker for seg i styret (nr. 4-2019)

Bladet 50 år: Fra individuell likhet til kolellektiv variasjon (nr. 3-2019)

Beste navna minnelund 2019: 19 forslag kjempet om tittelen (nr. 3-2019)

Fagdager 2020 i Ullensvang: Kulturhistorisk dypdykk for fortid og nåtid (nr. 3-2019)

Bladet 50 år: Fra privat til felles variasjon (nr. 2-2019)

gravplassen.no: Nytt møtested for gravplasforvaltningene (nr. 1-2019)

Nytt fra Krematorienettverket (nr. 1-2019)

Bladet 50 år: Fra neve til maskin (nr. 1-2019)

NFGs konkurranse 2019: Beste navna minnelund (nr. 1-2019)

Faglig råd for gravferd kan også bli et etisk råd (nr. 4-2018)

«Syng liv i ditt liv mens du går» rapport fra fagdager 2018 i Fredrikstad (nr. 3-2018)

Inge Eidsvåg: Dødens tusenkunstner (nr. 3-2018)

Ny leder og nytt styre: stø kurs for gravplassene (nr. 3-2018)

Sandnes best på nett (nr. 3-2018)

Vinn 10 000 kroner for beste nettside (nr. 2-2018)

Fagpressepris til Gravplassen (nr. 2-2018)

Krematoriefagdager i Tromsø (nr. 4-2017)

Ny ordning med bransjegodkjenning av kister og urner (nr. 3-2017)

Faglig råd for gravferd etablert (nr. 1-2017)

Det er en tid for alt – fra «Kirkegården» til «Gravplassen» (nr. 1-2017)

Kurs i Spania:Faglig og sosialt høydepunkt (nr. 4-2016)

Aud Wefald ble nytt æresmedlem (nr. 3-2016)

Navneskifte fra Kirkegårdsforening til Gravplassforening (nr. 3-2016)

Presentasjon av foreningens nye rådgiver Eirik Stople (nr. 3-2016)

Fagblad i 46 år (nr 2-2016)

Medlems- og brukerundersøkelse: Fornøyde medlemmer i Kirkegårdsforeningen (nr 2-2016)

Fikk premie for å svare (nr 2-2016)

Årsmøte 2016: Nytt navn på foreningen? (nr 2-2016)

50-årsmarkering i Drammen (nr 2-2016)

Vellykket kurs i Spania (nr 4-2015)

Fagdager 2015 i Bergen: Føre var mellom de syv fjell  (nr 3-2015)

Invitasjon til fagdager: «Bedre føre var» i Bergen  (nr 2-2015)

Kurs i Spania rekordtidlig fulltegnet (nr 2-2015)

Styrelederen takker av (nr 3-2014)

Referat fra årsmøtet i Kristiansand: Hareide Hansen overtar som leder (nr 3-2014)

Referat fra fagdagene i Kristiansand: Faglig påfyll er viktig (nr 3-2014)

NOUen i søkelyset under fagdagene i Kristiansand (nr 2-2014)

Referat fra Nordisk kongress i Oslo, 4.-6. september 2013  (nr. 3-2013)

Styrets hjørne: Kongresslykke og nyttig årsmøte  (nr. 3-2013)

Årsmøte i Kirkegårdsforeningen 2013  (nr. 3-2013)

Styret foreslår nytt navn på foreningen (nr. 2-2013)

Kulturbegrepet viktigere enn noen gang (nr. 2-2013)

Styrets hjørne: Sommer i luften (nr. 2-2013)

Liker Kirkegårdsforeningens lovhefte (nr. 2-2013)

Styrets hjørne: Offentlig debatt om gravferdsforvaltningen   (nr. 1-2013)

Oslo inviterer til Nordisk kongress  (nr. 1-2013)

Høstens store jordseminar: Viktig problem satt på dagsorden (nr. 4-2012)

Styrets hjørne: Hvem skal vi be til det årlige møtet med tros- og livssynssamfunn? (nr. 4-2012)

Styrets hjørne: Forskriftshøring og fine fagdager (nr. 3-2012)

Forblåste fagdager i Mo i Rana (nr. 3-2012)

Presentasjon av Fagdager 2012 i Mo i Rana (nr. 2-2012)

Styrets hjørne: Felles innsats for gravplasser (nr. 2-2012)

Trenger råd -Kartlegging av behovet for rådgivning i gravferdsforvaltningene (nr. 1-2012)

Styrets hjørne: Hvor gode er vi? (nr. 1-2012)

Styrets hjørne: En kulturbærer for mangfoldet (nr. 4-2011)

Fin driv på Kirkegården – Stillingsannonser i Kirkegården (nr. 4-2011)

Styrets hjørne: Fremtiden er ikke hva den var (nr. 3-2011)

Polulære fagdager i Gjøvik (nr. 3-2011)

Kirkegårdsforeningens nye nettsider: Mer og mer via nettet (nr. 2-2011)

Styrets hjørne: Kirkegården under bakken -fungerer eller fungerer ikke? (nr. 2-2011)

Styrets hjørne: Behov for å sikre rådgivning (nr. 1-2011)

Styrets hjørne: Rekruttering og utvikling (nr. 4-2010)

Rapport fra fagdager 2010 på Danskebåten til København (nr. 3-2010)

Styrets hjørne: Kirkegårdsforeningen – Vern eller utvikling? (nr. 2-2010)

Brukeren i fokus under Fagdager 2009 i Stavanger (nr. 2-2009)

Faglig råd – et spennende forum (nr. 2-2009)

Kurs i omregulering (nr. 1-2009)

Rapport fra fagdager 2008 på Gardermoen (nr. 3-2008)

Alta i sentrum for fagdagene 2007 (nr. 3-2007)

Fornøyde kursdeltakere på solkysten (nr. 4-2006)

Nye og viktige år for NFK, rapport frå årsmøtet 2006 (nr. 3-2006)

Fremover i samme spor, og på nye veien (nr. 2-2006)

Folksomt på kurs i naturvennlig kirkegårdsdrift i Bergen (nr. 1-2006)

Fagdagar 2005 i Trondheim, med bokslepp (nr. 2-2005)

Hvor er lederne når kirkegårdsfolk er samlet? (nr. 1-2005)

Fagdager 2004: Fremtid i sikte – eller i det blå?

Inspirerande og minnerikt i Tyskland -tur til hagebruksutstillinga IGA (nr. 4-2003)

Årsmøte med fokus på fremtiden (nr. 2-2003)

NFK-kurs: Forum for idéer og erfaringer (nr. 4-2002)

LFK ble NFK (nr. 3-1999)Nye vedtekter for NFK (nr. 3-1999)

Fra “formann” til lederkvinne (nr. 3-1999)

Fagdager 1998 i Bodø (nr. 3-1998)

 

Andre aktører

Gravplassrådgiver med ny nettbasert veileder (nr. 3-2020)

FAGUS: FNs bærekraftmål i søkelyset under Grønn Galla (nr. 4-2019)

Gravplassundersøkelsen 2018: Dyrt i byen – billig på landet (nr. 4-2019)

KAs gravplassundersøkelse avdekker trender hos gravplassforvaltningene (nr. 3-2019)

FAGUS: Skaper møteplaser for grøntanleggsektoren (nr. 2-2019)

Akasia leverer gravferdstjenestene i Bergen (nr 4-2018)

Kirkegårdskonferencen i Nyborg 2018 (nr. 1-2018)

Dansk debattbok: «Gravskrift eller..? Kirkegårdens betydning og fremtid (nr. 4-2017)

Hvilken rolle har gravplasser i dagens flerkulturelle og inter-religiøse kontekst? Samarbeidsprosjekt mellom NIKU, NINA og NMBU(nr. 2-2017)

Fagus med høstkonferanse (nr 3-2014)

VEA: Studietilbud i skjøtsel av historiske grøntanlegg   (nr. 1-2013)

Presentasjon av Norsk kremasjonsstiftelse / Samarbeid med kremasjonsstiftelsen (nr. 2-2012)

Rapport fra Nordisk kongress i Gøteborg (nr. 3-2009)

Mester Grønn satser miljøvennlig (nr. 1-2008)

“Du spør, vi svarer”, orientering om FAGUS (nr. 4-2005)

Rapport fra nordisk kongress 2005 på Island “Det gamle møter det nye” (nr. 3-2005)

Svenska Kyrkan etter skillet fra staten (nr. 4-2000)

Presentasjon av Nordisk forbund for kirkegårder og krematorier (nr. 2-1999)

Hvor ble det av Gravminnerådet? (nr. 3-1998)

Amerikansk oppkjøp av norske begravelsesbyråer: Kommers og kapital (nr. 2-1998)

 

Diverse

Ny trossamfunnslov: Viktig milepæl (nr. 3-2020)

Spør gravplasrådgiver: Lokale vedtekter -om godkjenning og kunngjøring (nr. 3-2020)

Viruset som snudde opp ned på hele samfunnet (nr. 2-2020)

Møte med Ole Jørgen på Rælingen kirkegård (nr. 2-2020)

SKU – En ressurs for krematoriene og forvaltningene (nr. 2-2020)

Korina dominerer arbeidsdagen (nr. 1-2020)

Fengende litteratur om gravferd og kremasjon (nr. 1-2020)

Beredskap mot korona (nr. 1-2020)

Kommunesammenslåinger: Fordeler og ulemper med større forvaltninger (nr 1-2019)

Revisjon a tros- og livssynslovgivningen: KA har systematisert høringssvarene (nr. 2-2018)

Hvordan blir framtidas organisering av gravplassforvaltningen? (nr. 4-2017)

Felles fagsamling for vorvaltninger og byrå (nr. 4-2017)

Gravplassrådgiveren: Dialogmøter (nr. 4-2017)

Nordisk gravminnekonkurranse 2017 (nr 2-2016)

Dyrker mat på fremtidig kirkegård. Os kirkegård (nr 1-2016)

Verdig gravferd for alle  (nr 3-2015)

Enkelt med info på nett (nr 2-2015)

Historisk lave dødstall i 2014 (nr 1-2015)

Fortsatt ikke støyskjerm i Sel (nr 4-2014)

Departementet tilpasser hjemmesiden sin (nr 3-2014)

Gravplasskunst og teater  på Oslos gravplasser (nr 2-2014)

NOU 2014:2: Veiledning til høringsrunde (nr 2-2014)

NOU 2014:2 Lik og likskap: Rettferdighet overfor etterlatte (nr 1-2014)

Plastgraver omtalt i avis i USA (nr 4-2013)

Den offentlige sorgen (nr 4-2013)

Posten kveler norske fagblader med snikportofisering  (nr. 1-2013)

Fra 2011 t.o.m. nr 1-2013 fast spalte «Helge fra hornet»:
Ytringer fra tidligere/fungerende kirkegårdskonsulent Helge Klingberg

Svolvær kirkegårds velforening med egen nettside (nr. 3-2012)

Sterk bok om livets slutt «Om døden og sorgen» (nr. 4-2012)

Flott bok om kirkene og kirkegårdene i Halden (nr. 3-2012)

Endringer av forskriftene i gravferdsloven (nr. 2-2012)

Hvem skal drive Oslos gravlunder? (nr. 2-2012)

Leserinnlegg: Gravferdsloven og forskriftene -For folket eller byråkratene?

Endelig ny kirkegårdskonsulent (nr. 2-2012)

Nytt om jakten på ny kirkegårdskonsulent (nr. 4-2011)

Gravferdsloven – hva er nytt? (nr. 3-2011)

Aud Wefald tilbudt stillingen som rådgiver for kirkegårdssaker (nr. 3-2011)

Nytt monument på slavekirkegarden i New York (nr. 2-2011)

Avduking av minnestein over deporterte jøder (nr. 4-2010)

Fotokunst i kapellet (nr. 2-2010)

“Til jord skal du bli” Hva skjer egentlig med kroppen etter døden? (nr. 2-2010)

Kirkegården – et sted for alle (nr. 1-2010, veiledning for kirkelig fellesråd)

Utprøving av ny måte å organisere på: Felles fellesråd (nr. 1-2010)

Utredning om livsfaseriter (nr. 1-2010)

Kultur på gravlunden (nr. 2-2009)

Kyrkjegarden har mange rom(nr. 4-2008)

Uteliggere på kirkegården (nr. 3-2008)

Konsert på Arendal kirkegård (nr. 3-2007)

Kunstnerisk utsmykning av kirkegårder (nr. 2-2007)

Begravelser på internett (nr. 2-2007)

Oppfordring til å arrangere “Kirkegårdens dag” (nr. 2-2007)

Rapporten “Kvalitet og verdighet”: Et kart til økt trivsel og bedre drift? (nr. 1-2007)

Om kirkegårder og slektsforskere (nr. 4-2006)

Kirkegården og økonomi – betaling for ekstratjenester (nr. 4-2006)

Staten og kirken: Hvilken fremtid møter kirkegårdene? (nr. 2-2006)

Hovedfagsoppgave “Her hviler våre kjære, la det alltid herske fred og ro”

Filminnspilling på kirkegården (nr. 1-2006)

De lokale kirkegårdsvedtektene (nr. 3-2005

Fotokonkurranse i Bergen “Minnenes park – tidens stille hage” (nr. 2-2005)

Folket fornøyd med kirkegården (nr. 1-2005)

En Stresskoffert til minne om far – Hvorfor er det blitt slik, og kva kan vi gjøre? (nr. 3-2004)

Tromsø Gravlund Vel (nr. 3-2003)

Trist syn i Trondheim (hærverk) (nr. 3-2003)

Boligutbygging ved Engene kirkegård i Arendal (nr. 1-2003)

Steinskogen gravlund i Bærum: Baserer drift på norsk standard (nr. 1-2003)

Kirkegården -et viktig møterom (nr. 3-2003)

Lørenskog: To dager i buss for å se på kirkegårder i Sverige (nr. 3/4-2001)

Programvare for administrasjon av kirkegårder (nr. 1-2001)

Virtuell kirkegård -en fremtidsvisjon? (nr. 1-2001)