Krematorier i Norge

I Norge er det pr i dag 26 krematorier i drift.

I forbindelse med skjerpede utslippskrav i 2003 ble det lagt ned flere krematorier. På det meste var det 39 krematorier i Norge.

I Vestfold er det bygget et stort  krematorium som skal betjene hele fylket, og tre krematorier i ble da lagt ned. Vestfold Krematorium IKS ble åpnet i oktober 2009, og er eid av kommunene Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik.

I Østfold betjener nå Sarpsborg store deler av fylket, og to krematorier lagt ned.

I 2016 ble det åpnet nytt krematorium i Tromsø.

Se kart hvor krematoriene geografisk er plassert
Her kan man søke på utslipp fra det enkelte krematorium

Se krematoriene i listen nedenfor. Under det enkelte krematorium ligger også kontaktinfo,  link til bilder, og link til nettsider der det finnes.

Vi gjør oppmerksom på at noen av bildene er tatt i forbindelse med fagkurs i foreningens regi. Under kremering er det ingen andre enn personalet som har adgang til rommet der kremasjonsovnen står, uten spesiell tillatelse. Noen krematorier har eget rom for pårørende, der man gjennom et vindu kan følge kremasjonen.