Krematorier i Norge

I Norge er det pr i dag 25 krematorier

På det meste var det 39 krematorier i drift i Norge. I forbindelse med skjerpede utslippskrav i 2003 ble det imidlertid lagt ned flere krematorier.

I Østfold betjener nå Sarpsborg store deler av fylket, og to krematorier er lagt ned. Vestfold Krematorium IKS ble åpnet i oktober 2009, og er eid av kommunene Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik. Tre krematorier i ble da lagt ned. I 2016 ble det åpnet nytt krematorium i Tromsø.

Se kart hvor krematoriene geografisk er plassert

Vi blir stadig større i Norge, men ikke alle krematoriene kan ta store kister. Vi har derfor gjort en undersøkelse på hvor store kister det enkelte krematorium kan ta. Oversikten er pr august 2021.

Se krematoriene i listen nedenfor. Under det enkelte krematorium ligger også kontaktinfo,  link til bilder, og link til nettsider der det finnes.
Merk: Noen av bildene er tatt i forbindelse med fagkurs i foreningens regi. Under kremering er det ingen andre enn personalet som har adgang til rommet der kremasjonsovnen står uten spesiell tillatelse. Noen krematorier har eget rom for pårørende, der man gjennom et vindu kan følge kremasjonen.

For antall kremasjoner pr krematorium, se kremasjonsstatistikk her

Vennligst merk:
For kontaktinfo til det enkelte krematorium, trykk på krematorienavnet i lista!