Kremasjonsstatistikk

Oversikt over kremasjoner i Norge, Norden og verden

Kremasjonsstatistikk for NORGE:
2022, pr kommune 2022
2021, 2020, kremasjon 2020 kommunevis
2019
, kremasjon 2019 kommunevis
2018
, 2017,  2016,  2015,  2014,  2013,  2012,  2011,  2010,  2002-20091998-20011988-1996

Kremasjonsstatistikk for SVERIGE: 2022, 2021, 2020, 201920182017201620152014

Kremasjonsstatistikk for DANMARK: 2000-2022

Kremasjonsstatistikk for FINLAND: 2004-2019

Kremasjonsstatistikk for ISLAND: 2004-2019

Kremasjonsstatistikk for STORBRITANNIA: 1885-2019

INTERNASJONAL statistikk 2018-2019 vist i verdenskart

Veiledning:
Hvordan føre kremasjonsregister som muliggjør statistikk?
Veiledningsvideo om føring av kremasjonsregistrering i Ecclesia og Gravlund 
Veiledningsdokument: Ecclesia og Gravlund

Stadig økende kremasjonsprosent i Norge

Kremasjonsandelen lå i mange år på rundt 30 %, før den i rundt 1996 begynte å stige jevnt hvert år.
I 2020 og 2021 var det et hvileskjær med 46 % begge årene, men i 2022 Er det igjen en økning i kremasjonsprosenten til 47,9.