Kremasjonsstatistikk

Oversikt over kremasjoner i Norge, Norden og verden

Kremasjonsstatistikk for NORGE i 2020kremasjon 2020 kommunevis
2019
kremasjon 2019 kommunevis
2018
,  2017,  2016,  2015,  2014,  2013,  2012,  2011,  2010,  2002-20091998-20011988-1996

Kremasjonsstatistikk for SVERIGE i 201920182017201620152014

Kremasjonsstatistikk for DANMARK i 2000-2019

Kremasjonsstatistikk for FINLAND i 2004-2019

Kremasjonsstatistikk for ISLAND i 2004-2019

Kremasjonsstatistikk for STORBRITANNIA i 1885-2019

INTERNASJONAL statistikk 2018-2019 vist i verdenskart

 

Stadig økende kremasjonsprosent i Norge

Kremasjonsandelen lå i mange år på rundt 30 %, før den i omlag 1996 begynte å stige jevnt. Og stigningen ser ut til å fortsette, kremasjonsprosenten er pr 2019 oppe i 44 %. Nå er kremasjonsstatistikken for 2020 klar, og trenden fortsetter: kremasjonsprosenten er kommet opp i 46 %.