Kremasjon

Kremasjon er et alternativ til kistebegravelse

En kremasjon er en teknisk krevende prosess. Hvert legeme og hver kiste er ulike, og det gir forskjellig forløp av forbrenningen og dermed ulik tidslengde.  I tillegg må hver kremasjon sluttføres og asken rakes ut før den neste kan påbegynnes. En vanlig kremasjon tar ca 1 time.

Når brenningen er fullført, samles asken sammen og kjøres igjennom en beinknuser (kremulator) før den fylles på urnen. Urnen forsegles og en etikett med avdødes navn og kremasjonsnummeret limes på. Gjennom hele prosessen har det fulgt med en ildfast brikke hvor nummeret er preget inn.

Informasjonsfilmer om kremasjon

Moderne kremasjon i Norge

Denne filmen gir et innblikk i hvilke regler som gjelder og hvilke muligheter som finnes, samt kremasjonsprosessen og den orden og verdighet som preger krematorievirksomheten.

Filmen er produsert av Tom Backe og Kaldnes media som også hadde ideen til filmen. Innspillingen er i hovedsak gjort på Vestfold krematorium. Filmen er finansiert av Norsk kremsjonsstiftelse og Gravplassforeningen.

Play Video

Askespredning i vann

Opptaket ble gjort under fagdager for fylkesmennenes saksbehandlere mai 2016.

Mer informasjon om askespredning i naturen kan du lese på Vestfold krematoriums nettsider.

Play Video

Kremasjon i Danmark

Produsert av TV Glad for"Ligkistemagasinet" i Danmark.
Om hvordan en kremasjon foregår.

Play Video

Fra Bispebjerg krematorium i Danmark

Filmen er laget ved Københavns Tekniske Skole - Film og TV-produktionsuddannelsen. Hovedforløb 1. Redigering og lydmix: Andreas Bülow Hansen.

Play Video