Skjema og standardbrev

Bruk standardskjema og spar tid

Skjema

Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon

Inneholder felt for avdødes navn adresse sivilstatus mm, hvem som skal sørge for gravferden, hva slags grav som ønskes (ny/gjenbruk), gravferdssermoni, eventuell kremasjon, om avdøde var fester/ansvarlig for graver, og om begravelsesbyrå skal brukes.

Søknad om godkjenning av gravminne

Brukes for å søke om godkjenning for gravminne før oppsetting på gravplass.

Skjema for kulturhistorisk registrering av gravsteder

Skjema for registrering av ett-og-ett gravminne, med innskrift og bilder.

 

Forslag til standardbrev

Avtalemal steinfirma

(Bergen) For avtale med steinfirma som ønsker å montere og opprette gravminner på gravplassen, der forpliktelser for arbeidet er skrevet inn

Skjema for ny fester/ansvarlig for grav

(Bergen) For overføring av feste til en ny person

Søknad om flytting av navn og sletting av grav

(Bergen) Ansvarlig/fester kan søke om at navn flyttes fra ett gravminne til ett annet. Der presiseres det også at navnet på det opprinnelige gravminnet må fjernes.