Faglitteratur

Gravplassforeningen gir ut forskjellig faglitteratur; bøker, hefter og rapporter. De fleste kan bestilles. Noen få er gått ut, men da kan man bla i dem via en lenke i teksten.

Verneplan for gravplass. Veileder fra Gravplassrådgiveren 2018

Verneplan for gravplass. Veileder fra Gravplassrådgiveren 2018

Hefte på 72 sider i A4-format, 2018
Prosjektleder L.ark ph.d. Rannveig Søndergaard Holm, rådgiver dosent Kirsten G. Lunde, medarbeider Naturviter Rune Solvang.
Gravplasser er i en særstilling som kulturminne, veilederen viser hvordan man vurderer hva som har verneverdi og hvilke strukturer og elementer som skal tas vare på.
Kr 100 for trykket versjon. Den finnes også i digital utgave, til fritt bruk.

Kirsten Lunde -Kremasjon og gravformer for aske - forside

Kremasjon og gravformer for aske

Hefte på 96 sider i A4-format, 2017
Av Kirsten G. Lunde, dosent ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås). Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kremasjonsstiftelse og Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU. Utgitt av Norsk forening for gravplasskultur
Kr 100 for trykket versjon. Den finnes også i digital utgave, til fritt bruk.

Front Bevaringsbok

Kirkegården -Et levende kulturminne

Bok på 143 sider, 2005
Redaktører: Helge Klingberg, Oddbjørn Sørmoen og Aud Wefald
Forfattere: Oddbjørn Sørmoen, Helge Klingberg, Sigrid Christie, Arnfinn Engen, Tove Frøvoll Thoresen, Inger Karlberg, Aud Wefald, Margrethe Moe, Lars Erik Eibak Bru, Ingegerd Holand
Veiledning til bevaringsarbeid, rehabilitering og vern. Kirkegårdens kulturhistorie, med skikker, arkeologi, landskap, elementer og gravminner.
Også en fin gavebok til alle som er interessert i kirkegårder og historie!
Kr 348, medlemspris kr 290

Historien om LFK, framside

Historien 

Hefte på 48 sider
Presentasjon av premierte utkast i Kirkegårdsforeningens idekonkurranse i 1993.
Det var 517 innleverte utkast, og 35 av dem ble premiert eller fikk hederlig omtale.
Tilbud kr 10

Front Kirkegårdens Dag

Kirkegårdens dag

Tipshefte på 12 sider.
Tips og veiledning til hvordan man organiserer en «Kirkegårdens dag»
Utfordning til myndigheter og organisasjoner som steller med lokalhistorie og annet kulturarbeid til å rette blikket mot kirkegården som kultursted. Som en del av vår kulturarv sier den mye om forgangen historie!
Kr 50

Front Gravminner i Gudbrandsdal 2

Gravminner i Gudbrandsdal

Hefte på 24 sider
Redaktør: Aud Wefald
Forfattere: Fylkeskonservator Arnfinn Engen, kirkegårdskonsulent Helge Klingberg og Aud Wefald
Presentasjon av gravminner i den regionen i landets mest særpregete gravutstyr; Gudbrandsdalen
Kr 50

Front Idèkonkurranse om formgiving av gravminner 2

Idékonkurranse om formgiving av gravminner

Hefte på 48 sider
Presentasjon av premierte utkast i Kirkegårdsforeningens idekonkurranse i 1993.
Det var 517 innleverte utkast, og 35 av dem ble premiert eller fikk hederlig omtale.
Tilbud kr 10

Front Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder

Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder

Rapporten er utsolgt på papir.
Utvidelser og nyanlegg kan leses her
Redaktør Carl Wilhelm Tyrén. Forfattere: Kirkeverge Erik Rune Hagen, l.ark Per André Hansen, avdelingsdirektør Tom Hoel, kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, jordskiftekandidat Jan Lunde, l.ark. Geir Pettersen, siv.ark. Carl Wilhelm Tyrén og l.ark Aud Wefald.
Byggherrehåndbok for utvidelser og nyanlegg av kirkegården, og klargjøring av hvilket ansvar og hvilke plikter som påhviler kirkelig fellesråd som «tiltakshaver»
Utsolgt.

Front Drift og vedlikehold av kirkegårder, rapport

Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader

Rapport på 31 sider, 1993
Prosjektleder professor Egil Gabrielsen, NLH, Ås
Rapporten er laget av  NLH og Institutt for landskapsplanlegging, i samarbeid med, og med støtte fra, Landslaget for kirkegårdskultur.
Rapporten er basert på innsamlede data om tidsforbruk for arbeidsoppgaver i kirkegårdsdriften. Registreringer av timer ble gjort av arbeidere ved 24 kirkegårder i 13 kommuner rundt i landet. Behandling av disse dataene har gitt en snitt-tidsforbruk for gravlegging og vedlikehold av anlegget. Utsolgt
Rapporten «Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader» kan leses her

Rapport jern-gravmæler i Østfold Tor Hernes 2016.

Rapport jern -gravmæler i Østfold

Tor Hernes 2016.
Les rapporten her

Front Nytte-kostnadsanalyse kiste-krem

Nytte/kostnads-analyse av kistebegravelse og kremasjon

Nytte/kostnads-analyse av kistebegravelse og kremasjon
v/Siv Linette Grann g Ida Rødahl Lie

Denne selges ikke, men kan leses her.

Kremasjon i Norge Hans Hadders artikkel Cremation i Norway: Regulation, changes and challenges. Her drøfter Hadders utviklingen av den moderne kremasjonen i Norge. Han er særlig opptatt av hvordan kristne, sekulære og hinduer på ulike vis ivaretas i et kremasjonsvesen som er underlagt et strengt lovverk.

Kremasjon i Norge

Hans Hadders artikkel Cremation i Norway: Regulation, changes and challenges.
Her drøfter Hadders utviklingen av den moderne kremasjonen i Norge. Han er særlig opptatt av hvordan kristne, sekulære og hinduer på ulike vis ivaretas i et kremasjonsvesen som er underlagt et strengt lovverk.
Hans Hadders er utdannet sykepleier, har hovedfag i sosialantropologi og en PhD i samme fag fra Universitetet i Trondheim.
Hans har også erfaring som sykepleier ved Seksjon Lindrende Behandling ved St Olavs Hospital (fra 1994–1998, samt 2003), og har arbeidet ved sosialantropologisk institutt ved NTNU som lektor i tre år. Arbeider nå ved sykepleieutdanningen ved høgskolen i Sør-Trøndelag.