Kremasjonsstatistikk

Kremasjonsstatistikk for NORGE i 2016 2015,  20142013, 2012, 2011, 2010, 2002-20091988-1996

Kremasjonsstatistikk for SVERIGE i 20162015, 2014 20132011

Kremasjonsstatistikk for DANMARK i 2000-2016, 1990-1999

Kremasjonsstatistikk for FINLAND i 2004-2015

Kremasjonsstatistikk for ISLAND i 2004-2015

Kremasjonsstatistikk for STORBRITANNIA i 1960-2012

 

Økende kremasjonsprosent i Norge

Kremasjonsandelen lå i mange år på rundt 30 %, før den  i omlag 1996 begynte å stige jevnt. Og stigningen ser ut til å fortsette, og er nå oppe i 41 %.

Diagram kremasjoner 2013-2016, små krematorier

 

 

 

 

 

 

Diagram kremasjoner 2013-2016, store krematorier