Kremasjonsstatistikk

Kremasjonsstatistikk for NORGE i 20172016 2015,  20142013, 2012, 2011, 2010, 2002-20091998-2001, 1988-1996

Kremasjonsstatistikk for SVERIGE i 2016, 2015, 2014 20132011, Oversikter

Kremasjonsstatistikk for DANMARK i 2000-2016

Kremasjonsstatistikk for FINLAND i 2004-2016

Kremasjonsstatistikk for ISLAND i 2004-2016

Kremasjonsstatistikk for STORBRITANNIA i 1960-2014

INTERNASJONAL statistikk 2006-2016, 2013-2014: vist i verdenskart 

 

Økende kremasjonsprosent i Norge

Kremasjonsandelen lå i mange år på rundt 30 %, før den  i omlag 1996 begynte å stige jevnt. Og stigningen ser ut til å fortsette, og er nå oppe i 41 %.

 

Diagram kremasjoner 2013-2016, små krematorier

 

 

 

 

 

 

Diagram kremasjoner 2013-2016, store krematorier