Kremasjonsstatistikk

Kremasjonsstatistikk for NORGE i 2019,  201820172016 2015,  20142013, 2012, 2011, 2010, 2002-20091998-2001, 1988-1996

Kremasjonsstatistikk for SVERIGE i 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 20132011, Oversikter

Kremasjonsstatistikk for DANMARK i 2000-2016

Kremasjonsstatistikk for FINLAND i 2004-2016

Kremasjonsstatistikk for ISLAND i 2004-2016

Kremasjonsstatistikk for STORBRITANNIA i 1960-2014

INTERNASJONAL statistikk 2006-2016, 2013-2014: vist i verdenskart 

 

Kommentarer til kremasjonsstatistikken 2018 i Norge: 

Kremasjonsprosenten for 2018 på landsbasis er 43%.
Tall for antall døde for landet som helhet og for kommuner med krematorium er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Tall for antall kremerte, kremerte tilhørende kommunen og urner utlevert til askespredning er samlet inn fra krematoriene.
Urner utlevert til askespredning har steget fra 520 i 2017 til 747 i 2018. Dette er en økning på 44 % og skyldes delvis at vi nå har tatt med askeurner der kremasjonen skjedde i 2017, men utlevering av askeurnene skjedde i 2018.

Åse Skrøvset, rådgiver gravplassaker

 

Økende kremasjonsprosent i Norge

Kremasjonsandelen lå i mange år på rundt 30 %, før den  i omlag 1996 begynte å stige jevnt. Og stigningen ser ut til å fortsette, og er nå oppe i 41 %.

 

Diagram kremasjoner 2013-2016, små krematorier

 

 

 

 

 

 

Diagram kremasjoner 2013-2016, store krematorier