Anbefalte urner og kister

Se oversikter og informasjon her

Her er en oversikt over de modellene av kister og urner som oppfyller SKUs kravspesifikasjon:

Merk: Fabrikkproduserte kister og urner som ikke er vurdert og anbefalt av SKU kan benyttes i det norske markedet. Det vil da være opp til den lokale gravplassforvaltningen eller krematoriet å hente inn nødvendig dokumentasjon og vurdere om kisten eller urnen er i samsvar med lover og regler.

Andre oversikter: