Søknadskjema for kister

Grunnlag for anbefaling og søknadsskjema

Søknaden

Søknad med bilag skal fortrinnsvis skrives på norsk. På sikt vil det bli tilrettelagt for søknadsskjema på engelsk. Bilag kan leveres på engelsk.
Søker skal besvare spørsmålene i søknadsskjemaet. Det skal oppgis mål og materialer.  Bilde og dokumentasjon fra prøvebrenning og trykktest legges ved.

Kostnader

Søker dekker alle kostnader i forbindelse med innsending av søknad, f.eks. testing av produkter og material.

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene som danner grunnlaget for SKU sine avgjørelser ligger i søknadsskjemaet, men kan også lastes ned separat her: Kravspesifikasjon for kister,

NB: Disse to skjemaene fylles ut separat, lagres, og lastes opp via fil-opplastningsfunksjonen i søknadsskjemaet under pkt 2.6 og 2.7:
Prøvebrenning, prosedyre og testprotokoll
Trykkprøving, prosedyre og testprotokoll