Prosedyrer for anbefaling

Hvordan få en godkjenning for kister og urner som ønskes tatt i bruk

Utvalget behandler felles spørsmål og standarder for kister og urner. SKU har utarbeidet en kravspesifikasjon for fabrikkproduserte kister og urner som er akseptert av bransjen, og et register over de ulike modellene av kister og urner som oppfyller kravspesifikasjonen knyttet til lov-, forskrift- og bransjekrav.

Produsenter eller representanter for produsentene kan gi kommentarer til produkt eller materialer som er definert i SKUs kravspesifikasjon. SKUs uttalelser og regelverk publiseres på utvalgets hjemmeside.

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene som danner grunnlaget for SKU sine avgjørelser ligger i det enkelte søknadsskjemaet, men kan også lastes ned separat her:
Kravspesifikasjon for KISTER
Kravspesifikasjon for URNER
Kravspesifikasjon urne til urnevegg vedtatt 15.06.22

Neste møte

Neste møte i SKU: 30.10.2024
Frist for innsending av kister og urner for anbefaling i dette er møtet er 30.09.2023.
Behandling av søknad faktureres med et gebyr på kr 1000.

Søknad

Søknad om anbefaling av kiste- og urnemodeller gjøres på disse to skjemaene:
Søknadsskjema for KISTER, med kravspesifikasjon
Søknadsskjema for URNER, med kravspesifikasjon

Søknad med bilag skal fortrinnsvis skrives på norsk. På sikt vil det bli tilrettelagt for søknadsskjema på engelsk. Bilag kan leveres på engelsk.
Søker skal besvare spørsmålene i søknadsskjemaet. En skal oppgi mål, materialer og legge ved bilde. For kister skal en vedlegge dokumentasjon fra prøvebrenning og trykktest.

Kravspesifikasjon

For at SKU skal kunne bedømme kista eller urna i forhold til kravspesifikasjonen, kreves det at produsenter/importører, på egen bekostning, dokumenterer at produktet er i henhold til kravspesifikasjonen.

Kostnader

Søker dekker alle kostnader i forbindelse med innsending av søknad, f.eks. testing av produkter og material.

Annet

Status for anbefalte kister/urner, søknadsskjema, kravspesifikasjon med mer finnes på SKUs hjemmeside.

Det presiseres at det er anledning til å lage kiste og urne selv. Bestemmelsene i forskriften må legges til grunn. Det vil da være den lokale gravplassforvaltningen eller krematoriet sitt ansvar å vurdere om kisten eller urnen tilfredsstiller de forskriftsmessige kravene. Det anbefales å ta kontakt med gravplassforvaltningen eller krematoriet i forkant.

Kontakt

Spørsmål om grunnlag for bedømmelse, samt endring av betegnelser eller om noen godkjente kister eller urner er utgått av sortimentet, kan stilles til leder av SKU Carsten Furuseth [email protected], tlf. 48 99 99 04