Søknadskjema for urner

Grunnlag for anbefaling og søknadsskjema

Søknaden

Søknad med bilag skal fortrinnsvis skrives på norsk. På sikt vil det bli tilrettelagt for søknadsskjema på engelsk. Bilag kan leveres på engelsk.
Søker skal besvare spørsmålene i søknadsskjemaet. Det skal oppgis mål og materialer.  Bilde legges ved.

Kostnader

Søker dekker alle kostnader i forbindelse med innsending av søknad, f.eks. testing av produkter og material.

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene som danner grunnlaget for SKU sine avgjørelser ligger i søknadsskjemaet, men kan også lastes ned separat her:

Kravspesifikasjon for urner

Kravspesifikasjon urne til urnevegg vedtatt 15.06.22