Merking

Alle anbefalte kister og urner må merkes

Merking av kister og urner

For at gravplassforvaltninger og begravelsesbyrå lett skal kunne se at produktet er anbefalt godkjent av SKU, er det viktig at produktet merkes. SKU ønsker at anbefalte produkter merkes på denne måte:

Merking av anbefalt urne

 1. Godkjent kontrollmerke
 2. SKUs løpenummer (N-leverandørnummer-produktnummer)
 3. Tekststørrelse må være min. 6 mm.
 4. Merket preges, stemples eller festes på en etikett på urnen

Merking av anbefalt kiste

 1. Godkjent kontrollmerke
 2. SKUs løpenummer (N-leverandørnummer-produktnummer)
 3. Tekststørrelse må være minimum 40 mm.
 4. Merket plasseres i bunnen av kista, mellom kisteføttene i hodeenden.

Kontrollmerke

Følgende kontrollmerke skal benyttes til både kiste og urne:

En komplett merking/identitet vil være: Merke - N - L1 - P1

 • Hvor Merke= det samme som SBT benytter
 • N=Norge
 • L1=leverandør nr. 1. Samme leverandørnummer for kister og urner.
 • P1=produkt(modell) nr. 1. Vi starter med nr. 1 for hver leverandør.

Minimumskrav til merking

For leverandører som ikke har anledning til å gjennomføre fullstendig merkeordning er det mulig å merke produkter med godkjent kontrollmerke og firmalogo. Altså slik:

 • Merke  
 • Firmalogo