Årsmeldinger

Siden foreningen har årsmøtet på høsten går årsmeldingene fra 1. juli til 30. juni