Historie

Foreningen ble stiftet i 1966

Landslaget for kirkegårdskultur ble stiftet i 1966. En sentral pådriver i arbeidet var daværende kirkegårdskonsulent Karen Reistad, sammen med mange andre markante personligheter i miljøet.

Se alle som har vært tillitsvalgt gjennom årene

Landslaget for kirkegårdskultur

Les mer i Kirkegårdsforeningens
25-årsjubileumsheftet 1966-1991

Historien 1966 - 2016

I 2016 feiret foreningen 50-års jubileum, og i den forbindelse ble det utgitt en bok om historien 1966-2016.

Boka ble sendt ut til alle medlemmer sammen med bladet Kirkegården nr. 3-2016. Jubileumsboka kan leses her

Foreningen skiftet navn til Norsk forening for gravplasskultur på årsmøtet 6.9.2016