Nordisk samarbeide

Gravplassforeningen er medlem i den nordiske foreningen NFKK

I Norden har vi en samarbeidsforening:

Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK)

 

 

Foreningen har en egen nettside: www.nfkk.eu. Der ligger også oversikt over hvem som er med i det nordiske styret.

Nordisk kongress

Hvert 4. år arrangerer foreningen en nordisk kongress i landene etter tur. Den neste skal være i Sverige, i Stockholm 17.-19. september 2025.

Foreningene som er med i samarbeidet

Danmark

Danske Krematoriers Landsforening (DKL)

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.dkl.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsleder (FDK)

Hjemmeside: www.danskekirkegaarde.dk
E-post: [email protected]

Foreningen af Kirkegårdskultur

Hjemmeside: www.kirkegaardskultur.dk
E-post: [email protected]

Finland

Seurakuntapuutarhurit ry

Hjemmeside: www.seurakuntapuutarhurit.fi

Island

Förbundet för Islands Kyrkogårdar

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.gardur.is

Norge

Norsk forening for gravplasskultur

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.gravplasskultur.no

Sverige

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF)

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.skkf.se

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK)

Hjemmeside: www.kyrkogardschefer.se