Nordisk samarbeide

Gravplassforeningen er medlem i den nordiske foreningen NFKK

 

I Norden har vi en samarbeidsforening:

Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK)

 

 

Foreningen har en egen nettside: www.nfkk.eu. Der ligger også oversikt over hvem som er med i det nordiske styret.

Nordisk kongress

Hvert 4. år arrangerer foreningen en nordisk kongress. Den neste skulle vært i Tampere i Finland 8. – 10. september 2021. Kongressen er imidlertid utsatt til 2022 pga koronaepidemienn.

Forrige kongress var i København 2017, og før det, i 2013 var det Norge sin tur. Den ble arrangert i Oslo med 402 deltagere.

Foreningene som er med i samarbeidet

Danmark

Danske Krematoriers Landsforening (DKL)

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.dkl.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsleder (FDK)

Hjemmeside: www.danskekirkegaarde.dk
E-post: [email protected]

Foreningen af Kirkegårdskultur

Hjemmeside: www.kirkegaardskultur.dk
E-post: [email protected]

Finland

Seurakuntapuutarhurit ry

Hjemmeside: www.seurakuntapuutarhurit.fi

Island

Förbundet för Islands Kyrkogårdar

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.gardur.is

Norge

Norsk forening for gravplasskultur

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.gravplasskultur.no

Norges Kirkevergelag

c/o KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.ka.no

Sverige

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF)

E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.skkf.se

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK)

Hjemmeside: www.kyrkogardschefer.se