Styret

for Norsk forening for gravplasskultur

Foreningens blir ledet av et styre blir valgt av årsmøtet, og består av styreleder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter. 1. vara møter fast i styret.

Funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Styremøter. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

Tillitsvalgte

Gjennom årene er det mange som har har hatt tillitsverv i foreningen. Her er en oversikt over alle i perioden fra foreningen ble grunnlagt i 1966 og framover: Tillitsvalgte gjennom årene.

Årsmøte

Årsmøtet i foreningen legges til til forskjellig del av landet, som betyr at vi i disse årene har vært på veldig mange forskjellige steder. Samtidig med årsmøtet arrangeres fagdager, der forskjellige aktuelle tema blir tatt opp. Se oversikt over steder, tema og deltagere på fagdagene

Styret

Johannes Sørhaug

Jørgen Forøy

Jørgen Forøy

Magne Hustavenes

Magne Hustavenes

Marit Lindberg

Ruth Hauge Bjørnseth

Per Ivar Nicolaisen