Styret

for Norsk forening for gravplasskultur

Foreningens blir ledet av et styre blir valgt av årsmøtet, og består av styreleder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter. 1. vara møter fast i styret.

Funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Styremøter. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

Tillitsvalgte

Gjennom årene er det mange som har har hatt tillitsverv i foreningen. Her er en oversikt over alle i perioden fra foreningen ble grunnlagt i 1966 og fram til jubileumsåret 2016: Tillitsvalgte 1966 - 2016.

Årsmøte

Årsmøtet i foreningen legges til til forskjellig del av landet, som betyr at vi til nå har vært på ca 40 forskjellige steder. Samtidig med årsmøtet arrangeres fagdager, der forskjellige aktuelle tema blir tatt opp. Se oversikt over steder, tema og deltagere på fagdagene

Styret

Johannes Sørhaug

Magne Hustavenes

Magne Hustavenes

Anne-Mette Bamble

Marit Lindberg

Per Ivar Nicolaisen

Jørgen Forøy

Jørgen Forøy

Ruth Hauge Bjørnseth