Styret

for Norsk forening for gravplasskultur 2020 - 2021

Foreningens blir ledet av et styre blir valgt av årsmøtet, og består av styreleder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter. 1. vara møter fast i styret.

Funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

Gjennom årene er det mange som har har hatt tillitsverv i foreningen. Her er en oversikt over alle i perioden fra foreningen ble grunnlagt i 1966 og fram til jubileumsåret 2016 Tillitsvalgte 1966 - 2016

Styret

Johannes Sørhaug

Ingrid Marie Eidsten

Ingrid Klingberg

Anne Mette Bamble

Jørgen Forøy

Jørgen Forøy

Marit Lindberg

Per Ivar Nicolaisen