Årets beste

Hvert år kåres "Årets beste" på forskjellige områder på gravplassen

Årets beste-pris 2021:
Driftsbygning med driftsareal

 

Er din driftsbygning landets beste? Bli med i konkurransen, og send inn ditt forslag.

Frist

Utsatt frist til 31. mai 2021
Vi håper at litt bedre tid fører til at vi får enda flere gode forslag!

Premie

Diplom og 10 000 kroner.

Kriteriene for årets pris som pdf-fil

Kriterier

Generelle kriterier for prisen

 • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 •  være bærekraftig
 •  være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for driftsbygning og driftsareal:

 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken både inne og ute
 • ha god stedstilpasning på gravplassen
 • ha god løsning for buffersone til graver og gravplassen forøvrig
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger

Krav til innlevert materiale

 1. plan- og arkitekttegninger hvis det finnes
 2. god bildedokumentasjon som illustrerer driftsbygning, driftsareal og plassering på gravplass
 3. Beskrivelse

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag 1. mai 2021
 2. Forslag sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Sandefjord og Larvik

Historien

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret ett nytt tema, og hittil har følgende vært brukt:

2020:  Gravplassens inngjerding og porter. Se de tre beste i 2020
Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård

2019:  Navnet minnelund. Se de tre beste i 2019
Vinner Alstadhaug i Levanger

2018:  Nettsider
Vinner Sandnes kommune