Årets beste

Hvert år kåres "Årets beste" på forskjellige områder på gravplassen

 

Årets beste-pris 2024:

Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

- Avfallshåndtering, gjenbruk og sirkulærøkonomi i samsvar med FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

- Etterstrebe avfallshåndtering i samsvar med avfallsforskriften 1.januar 2023 som omfatter gravplassmyndigheten sitt ansvar.

 

Frist

01.05.2024

Premie

Diplom og 10 000 kroner.

Kriterier

Generelle kriterier:
✓ Heve kvaliteten for besøkende og ansatte på gravplasser
✓ Vise endringsvilje for gravplasskultur og forvaltning
✓ Være bærekraftig
✓ Være forankret i egen virksomhet (i strategier, referat eller praksis) og i Norsk forening for gravplasskulturs formål: å fremme god gravplasskultur og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
✓ Forvalter må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Kriterier for årets pris 2024:
✓ Bevisstgjøre besøkende og ansatte på gravplassene
✓ Gi gevinst – miljø, økonomi og forenkle arbeidsoppgaver for ansatte
✓ Gjenkjennelig system for kildesortering, intuitivt
✓ Metoder eller strukturer som bidrar til ressursgjenvinning
✓ Dokumenterte forsøk, eksempler og metoder til etterfølgelse som har gitt positive ringvirkninger; leverandører og besøkende
✓ Håndtering av gravminner som gravplassforvatningen fjerner
✓ Arbeidsmiljø – hvordan har ulike tiltak redusert belastende arbeidsoppgaver?

Krav til innlevert materiale
✓ Beskrivelse av tiltak og forsøk på avfallsreduksjon og sirkulærøkonomi
✓ Billeddokumentasjon som illustrerer tiltak og gjennomføring
✓ Egenevaluering av tiltakene i forhold til kriteriene

Prosess og frister
✓ Frist for innlevering av forslag: 1.5.24
✓ Forslag sendes: [email protected]
✓ Merk: Foto som dokumentasjon ønsker vi tilsendt separat via filemail.com
✓ Utdeling av prisen på årets fagdager i Lillestrøm 16. – 18. september

Vi ser fram til ditt bidrag : )

Kriterier 2024 for utskrift

 

Vinnere av prisen tidligere år:

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret ett nytt tema, og her er tema og de som har fått prisen til nå:

2023: Livssynsåpne seremonirom
Vinner Eidanger seremonibygg, Porsgrunn juryens vurdering Alle nominerte

2022: Vegetasjon på gravplassen
Vinner Vestre gravlund, Oslo. Se mer her

2021: Driftsbygning med driftsareal 
Vinner Voie gravplass, Kristiansand. Se de tre beste i 2021

2020:  Gravplassens inngjerding og porter.
Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård. Se de tre beste i 2020

2019:  Navnet minnelund.
Vinner Alstadhaug i Levanger. Se de tre beste og resten av de nominerte i 2019

2018:  Nettsider
Vinner Sandnes kommune