Årets beste

Hvert år kåres "Årets beste" på forskjellige områder på gravplassen

Årets beste-pris 2024:
Tema bestemmes i løpet av året - så følg med!

Frist

01.05.2024

Premie

Diplom og 10 000 kroner.

Kriterier

Generelle kriterier for prisen

  • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
  • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
  • være bærekraftig
  • være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
  • forvalter av seremonirommet må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for årets pris

Utarbeides

Krav til innlevert materiale

Utarbeides

Prosess og frister

  1. Frist for innlevering av forslag: 01.05.2024 
  2. Forslag* sendes [email protected]
  3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Tromsø

*Merk: Hvis bildene er lagt inn i et dokument, ber vi om at de i tillegg sendes separat. Da er det lettere for juryen å se dem i større format. Blir filene for store kan de eventuelt sendes via filemail.com

Kriterier for utskrift

Vinnere av prisen tidligere år:

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret ett nytt tema, og her er tema og de som har fått prisen til nå:

2023: Livssynsåpne seremonirom
Vinner Eidanger seremonibygg, Porsgrunn juryens vurdering Alle nominerte

2022: Vegetasjon på gravplassen
Vinner Vestre gravlund, Oslo. Se mer her

2021: Driftsbygning med driftsareal 
Vinner Voie gravplass, Kristiansand. Se de tre beste i 2021

2020:  Gravplassens inngjerding og porter.
Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård. Se de tre beste i 2020

2019:  Navnet minnelund.
Vinner Alstadhaug i Levanger. Se de tre beste og resten av de nominerte i 2019

2018:  Nettsider
Vinner Sandnes kommune