Årets beste

Hvert år kåres "Årets beste" på forskjellige områder på gravplassen

HÅrets beste-pris 2022:
Vegetasjonsbruk på gravplassen

 

Har du et fint grøntanlegg? Bli med i konkurransen, og send inn ditt forslag.

Frist

Frist 1. mars 2022

Premie

Diplom og 10 000 kroner.

Kriteriene for årets pris som pdf-fil

Kriterier

Generelle kriterier for prisen

 • Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 • Være bærekraftig
 • Være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • Gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for vegetasjonsbruk på gravplassen:

 • God helhetstanke rundt vegetasjonsbruk for hele gravplassen (romskapende, årstidsvariasjon, farger, plassering av vegetasjon i forhold til drift)
 • God vegetasjonsbruk tilpasset stedet (hardførhet, lokale forhold)
 • Variasjon i vegetasjonsbruk
 • Biologisk mangfold
 • God skjøtsel

Krav til innlevert materiale

 1. Oversiktsplan for gravplassen som viser plassering av vegetasjon
 2. Planteplan hvis det finnes
 3. Beskrivelse som forteller om vegetasjonen i forhold til oppsatte kriterier
 4. God bildedokumentasjon som illustrerer vegetasjonen

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag 1. mars 2022
 2. Forslag sendes [email protected] 
  Merk: Hvis bildene er lagt inn i et dokument, ber vi om at de i tillegg sendes separat. Da er det lettere for juryen å se dem i større format. Blir filene for store kan de eventuelt sendes via filemail.com
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Oslo

Historien

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret ett nytt tema, og hittil har følgende vært brukt:

2021: Driftsbygning med driftsareal 
Vinner Voie gravplass, Kristiansand. Se de tre beste i 2021

2020:  Gravplassens inngjerding og porter.
Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård. Se de tre beste i 2020

2019:  Navnet minnelund.
Vinner Alstadhaug i Levanger. Se de tre beste i 2019

2018:  Nettsider
Vinner Sandnes kommune