Årets beste

Hvert år kåres "Årets beste" på forskjellige områder på gravplassen

Årets beste-pris 2023:
Livssynsåpne seremonirom

Mer info kommer!

Frist

Kommer!

Premie

Diplom og 10 000 kroner.

Kriterier

Generelle kriterier for prisen

  • Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
  • Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
  • Være bærekraftig
  • Være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
  • Gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for årets pris

Kommer!

Krav til innlevert materiale

Kommer!

Prosess og frister

  1. Frist for innlevering av forslag (kommer)  
  2. Forslag sendes [email protected] 
    Merk: Hvis bildene er lagt inn i et dokument, ber vi om at de i tillegg sendes separat. Da er det lettere for juryen å se dem i større format. Blir filene for store kan de eventuelt sendes via filemail.com
  3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Tromsø

 

 

Historien

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret ett nytt tema, og hittil har følgende vært brukt:

2022: Vegetasjon på gravplassen
Vinner Vestre gravlund, Oslo. Se mer her

2021: Driftsbygning med driftsareal 
Vinner Voie gravplass, Kristiansand. Se de tre beste i 2021

2020:  Gravplassens inngjerding og porter.
Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård. Se de tre beste i 2020

2019:  Navnet minnelund.
Vinner Alstadhaug i Levanger. Se de tre beste i 2019

2018:  Nettsider
Vinner Sandnes kommune