Daglig leder

Vi gjør stillingen som rådgiver om til daglig leder for Gravplassforeningen. Dette vil være en selvstendig stilling der du får anledning til å gjøre en forskjell i gravferdssektoren i Norge. Du vil få en sentral rolle i å utvikle foreningen, og et nært samarbeid med sentrale aktører i sektoren. Deltakelse i styrer, råd og utvalg…

Les mer

Nytt blad er ute!

Les fagbladet GRAVPLASSEN nr. 4-2023, med tema: Har du ikke fått bladet? Les det på bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no – Presentasjon av studentoppgave om Moss kirkegård – Kommentar fra Bjarne Kjeldsen: Ikke helt totalt beredt totalberedskap? – Grønn Galla og FAGUS 20 år – Portrett av Espen Aleksander Brunstad, Alfaset krematorium: Å følge rørene – Veiledning…

Les mer

Vinner av årets beste 2023: Livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg er kåret som vinner i vår årlige konkurranse om “Årets beste”. Kåringen ble gjort 7. september på årets fagdager i Tromsø. Se opptak av overrekkelsen her Det var fem innsendte bidrag, og alle ble presentert på fagdagene. Og her er juryens vurdering og presentasjon av konkurransens kriterier, bidragene og vinner.  

Les mer

Jordrapport

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2. Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» engasjerte NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.

Les mer

Bli med i konkurransen om “Årets beste”. Tema i 2024: Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

-Avfallshåndtering, gjenbruk og sirkulærøkonomi i samsvar med FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon – etterstrebe avfallshåndtering i samsvar med avfallsforskriften 1.januar 2023 som omfatter gravplassmyndigheten sitt ansvar. Generelle kriterier: ✓ Heve kvaliteten for besøkende og ansatte på gravplasser ✓ Vise endringsvilje for gravplasskultur og forvaltning ✓ Være bærekraftig ✓ Være forankret i egen virksomhet…

Les mer